Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Tidsbruk
 • 90 min (naturfag) + hjemmelekse

Lag en brosjyre om ditt tomatprodukt

Her skal elevene lage en salgsbrosjyre av sitt tomatprodukt.

Den kan inneholde: 

 • næringsinnhold i tomater
 • helsefakta om tomater
 • oppskrifter
 • bilder
 • hvorfor skal kunden kjøpe «ditt» produkt?

ELLER

De kan lage en kampanjebrosjyre: Nå må det bli slutt på å kaste norske tomater!

Den kan inneholde:

 • effekter av transport
 • hvor mye energi bruker et drivhus?
 • informasjon om kortreist mat/importerte varer
 • ideer til produkter/konservering av tomater
 • bilder
 • slagord
 • hvorfor velge norsk?

salsa

Grunnleggende ferdigheter

Lese: Finne relevant informasjon, lese og forstå det faglige innholdet og trekke ut hovedpunktene.

Skrive: Vurdere fagstoffet og bearbeide det for å lage en skriftlig brosjyre.

Digitale ferdigheter: Bruke nettsider til å finne fagstoff. Være kildekritisk. Kunne framstille skriftlig tekst og tallmateriale som skal ende opp i en brosjyre.

Muntlig: Beskrive sitt produkt og «selge» dette til fagjuryen.

Vurdering

Lav måloppnåelse

 • Finner fram til relevant informasjon om tomater og gjengi dette.
 • Planlegger og produserer enkle tomatprodukter og lager varedeklarasjon.

Middels måloppnåelse

 • Viser gode fagkunnskaper og ser sammenheng mellom næringsinnhold i mat og helse.
 • Kan selvstendig planlegge og produsere tomatprodukter og si noe om oppbevaring og holdbarhet.
 • Kommer med forslag til hvordan en kan utnytte tomatressursene.

Høy måloppnåelse

 • Viser solide fagkunnskaper og bruker faguttrykk presist.
 • Arbeider selvstendig i informasjonsinnhenting og vurderer helseeffekter i forhold til kosthold.
 • Kan drøfte problematikk rundt import, transport og overproduksjon av tomater.