Forsøk og praktisk arbeid

1B. Observere stripete steiner/bergarter

Vi observerer likheter og ulikheter i stripete steiner.

Forklar elevene at striper er et annet mønster geologene ser etter i steiner, og at de stripete steinene, eller bergartene, har en annen historie enn de prikkete. La elevene gjenfortelle det de kan om de prikkete bergarter og historien: hvor de kommer fra, om mineralene - hvorfor noen er store og noen er små – nesten usynlige.

Vis elevene noen stripete bergarter med tydelig mønster fra skolens steinsamling, for eksempel gneiser med ulike stripete mønster – også bølger, eller bruk steinplakatene. Spør elevene: Ser vi et tydelig stripete mønster? La elevene definere likheter og ulikheter i ulike stripete bergarter.  Spør elevene om hva de tror stripene er? Husker noen hva prikkene var i prikkete bergarter? [Mineraler.] Si til elevene: Stripene i denne bergarten er mineraler, akkurat som prikkene i en prikkete bergart, men de har forandret seg, de har blitt omdannet.

Si til elevene: Geologen kaller stripete steiner for metamorfe bergarter. Metamorf betyr omdannet, altså at de har forandret seg. Skriv på tavla:

stripete steiner = metamorfe bergarter

 

Si til elevene: Nå skal dere få være geologer igjen og observere steinene i samlingen vår. Finner vi noen metamorfe bergarter?

Elevene skal nå studere klassens egen steinsamling. La det ligge 4–5 forskjellige steiner på ulike steder i klasserommet. Del elevene i grupper på 3–4 elever og la hver gruppe studere hver sin samling et par minutter.  De skal se om det finnes stripete steiner i samlingen. Det kan være lurt å ha klar noen bilder av ulike gneiser som elevene kan sammenligne med.

Stripete gneis (t.v.) og foldete gneis. Stripete gneis (t.v.) og foldete gneis.

Spør gruppene: Fant dere noen stripete steiner/metamorfe bergarter? La elevene på gruppene selv beskrive hvordan steinene ser ut og om de ser ulikheter/likheter i det stripete mønsteret. Spør dem også: Hva er stripene i de stripete steinene/metamorfe bergartene? [Mineraler.]

Heng opp steinplakater eller bilder av stripete stein på begrepsveggen . Spør elevene: Hvilket mønster har disse steinene? [De er stripete.] Heng opp begrepslappen STRIPETE STEIN. Spør elevene: Hva er det geologene kaller de stripete steinene? [Metamorfe bergarter.] Heng opp begrepslappen METAMORFE BERGARTER på veggen.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting