Undervisningsopplegg

Tidsbruk

 • 45 min.

Økt 1: Stripete mønster

I denne økta blir elevene kjent med at stripete mønster kan ha ulikt uttrykk.

steiner_stripete1 Læringsmål

Elevene skal

 • forstå at stripete steiner kan se forskjellige ut (ha forskjellig uttrykk), men at de likevel defineres som stripete
 • lære at geologene kaller stripete steiner for metamorfe bergarter

 

 

 

 

Tidsbruk

  Anslått tidsbruk
 1A. Definere stripete mønster  15 minutter
 1B. Observere stripete steiner  30 minutter
 TOTALT  45 minutter
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
Forsøk og praktisk arbeid

Forberedelse og utstyr

Be elevene ta med seg noe stripete hjemmefra, som dere kan bruke som utgangspunkt for samtalen i den første økta.

Forsøk og praktisk arbeid

1A. Definere stripete mønster

Er alle stripete mønster like?

Elevene skal ha meg seg noe stripete hjemmefra.

Be elevene observere de stripete mønstrene. Si: Hva ser dere? Ta i mot alle svar uten å vurdere/korrigere.

steiner_stripete2

Spør etter hvert elevene: Er alle de stripete mønstrene her like? Hva er likt? Hva er forskjellig? Ha fokus på at stripene kan være forskjellige, men at det likevel er stripete mønster; korte/lange striper, rette/bølgete striper, tykke/tynne striper, at avstanden mellom stripene kan variere, og så videre.

Si til elevene: Når vi sammenligner stripene, ser vi at de kan være veldig forskjellige, men det er likevel stripete mønstre.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting
Forsøk og praktisk arbeid

1B. Observere stripete steiner/bergarter

Vi observerer likheter og ulikheter i stripete steiner.

Forklar elevene at striper er et annet mønster geologene ser etter i steiner, og at de stripete steinene, eller bergartene, har en annen historie enn de prikkete. La elevene gjenfortelle det de kan om de prikkete bergarter og historien: hvor de kommer fra, om mineralene - hvorfor noen er store og noen er små – nesten usynlige.

Vis elevene noen stripete bergarter med tydelig mønster fra skolens steinsamling, for eksempel gneiser med ulike stripete mønster – også bølger, eller bruk steinplakatene. Spør elevene: Ser vi et tydelig stripete mønster? La elevene definere likheter og ulikheter i ulike stripete bergarter.  Spør elevene om hva de tror stripene er? Husker noen hva prikkene var i prikkete bergarter? [Mineraler.] Si til elevene: Stripene i denne bergarten er mineraler, akkurat som prikkene i en prikkete bergart, men de har forandret seg, de har blitt omdannet.

Si til elevene: Geologen kaller stripete steiner for metamorfe bergarter. Metamorf betyr omdannet, altså at de har forandret seg. Skriv på tavla:

stripete steiner = metamorfe bergarter

 

Si til elevene: Nå skal dere få være geologer igjen og observere steinene i samlingen vår. Finner vi noen metamorfe bergarter?

Elevene skal nå studere klassens egen steinsamling. La det ligge 4–5 forskjellige steiner på ulike steder i klasserommet. Del elevene i grupper på 3–4 elever og la hver gruppe studere hver sin samling et par minutter.  De skal se om det finnes stripete steiner i samlingen. Det kan være lurt å ha klar noen bilder av ulike gneiser som elevene kan sammenligne med.

Stripete gneis (t.v.) og foldete gneis. Stripete gneis (t.v.) og foldete gneis.

Spør gruppene: Fant dere noen stripete steiner/metamorfe bergarter? La elevene på gruppene selv beskrive hvordan steinene ser ut og om de ser ulikheter/likheter i det stripete mønsteret. Spør dem også: Hva er stripene i de stripete steinene/metamorfe bergartene? [Mineraler.]

Heng opp steinplakater eller bilder av stripete stein på begrepsveggen . Spør elevene: Hvilket mønster har disse steinene? [De er stripete.] Heng opp begrepslappen STRIPETE STEIN. Spør elevene: Hva er det geologene kaller de stripete steinene? [Metamorfe bergarter.] Heng opp begrepslappen METAMORFE BERGARTER på veggen.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting