Forsøk og praktisk arbeid

1A. Definere stripete mønster

Er alle stripete mønster like?

Elevene skal ha meg seg noe stripete hjemmefra.

Be elevene observere de stripete mønstrene. Si: Hva ser dere? Ta i mot alle svar uten å vurdere/korrigere.

steiner_stripete2

Spør etter hvert elevene: Er alle de stripete mønstrene her like? Hva er likt? Hva er forskjellig? Ha fokus på at stripene kan være forskjellige, men at det likevel er stripete mønster; korte/lange striper, rette/bølgete striper, tykke/tynne striper, at avstanden mellom stripene kan variere, og så videre.

Si til elevene: Når vi sammenligner stripene, ser vi at de kan være veldig forskjellige, men det er likevel stripete mønstre.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • bergarter
  forskjellige typer stein
 • metamorfe bergarter
  stripete steiner

Forskerspirebegrep

 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting