Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 15 minutter

2B. Fra lava til prikkete stein

Størkningsprosessen forklarer hvorfor noen mineraler er store og noen er små.

Forklar for elevene:

Noen ganger kommer magmaen – den flytende steinsmelten – opp til overflaten på jorda, for eksempel gjennom en vulkan. Da kaller vi steinsmelten for lava. Lava som størkner på overflaten får ikke alltid et prikkete utseende, fordi prikkene kan være så små at det er vanskelig å se dem. Disse steinene har størknet så fort at mineralene ikke har rukket å vokse seg store nok, men man kan se dem gjennom et forstørrelsesglass eller mikroskop. Magmaen som ikke rekker å komme helt opp til overflaten før de størkner, fordi de størkner i jordskorpen, har tydeligere prikkete mønster. De har størknet saktere slik at mineralene har hatt tid og plass til å vokse seg store.

Si til elevene: Vi skal nå sammenligne noen ulike typer prikkete stein.

Rombeporfyr Se på bildene av rombeporfyren på veggen, eller bruk stein. Hvordan er prikkene på denne rombeporfyren? [Store.] Har den størknet fort eller sakte? [Sakte.] Gjenta dette noen ganger slik at flere elever får svare.

granitt Vis så granitten og spør: Hvordan er prikkene på denne granitten? [Små.] Har den størknet fortere eller saktere enn rombeporfyren? [Fortere.] Gjenta dette slik at flere elever får svare.

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • lava
  magma/steinsmelte (flytende stein) som kommer opp til overflaten fra vulkaner
 • magma
  smeltet stein (steinsmelte) under jordskorpen som er flytende ("magma" er gresk og betyr grøt eller deig)
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner
 • mineraler
  prikker eller striper i steiner

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting