Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Tidsbruk

 • 45 minutter

2A. Mineralene blir til

Hvor kommer mineralene fra, og hvordan kan vi se dem?

Start timen med å tenne et telys, slik at stearinen smelter til du skal bruke det senere.

jordens indre

Tegn samme modell av jorda som du gjorde i første økt, minn elevene på at dette er en modell av jorda. Be dem finne fram tegningen de lagde i arbeidsboka si. Fortell elevene dette mens du viser på modellen:

Under jordskorpa er temperaturen så høy at stein smelter; ca. 1000 grader celsius – der er steinen flytende. I magmaen er det forskjellige (grunn)stoffer som flyter rundt. Når magmaen presses oppover i jordskorpa blir det kaldere – temperaturen synker. Da vokser disse (grunn)stoffene sammen og blir til mineraler. Prikkene vi ser i steinen er mineraler. Mineralene vokser i magmaen etter hvert som den blir kaldere. Når det blir kaldt nok, vil magmaen størkne helt og mineralene vil slutte å vokse – slik blir det en prikkete stein.

Samle elevene i en ring på gulvet slik at alle ser godt.

Si til elevene: Nå skal vi se på en modell som viser denne prosessen, altså hvordan prikkete steiner blir til.

 • Ta fram det brennende telyset, og forklar for elevene at du skal vise hvordan det kan se ut når magmaen størkner og mineralene blir til. Understrek for elevene at mineralene finnes i magmaen i virkeligheten, men at vi bruker perler som modell for mineralene.
 • Hell stearinen på et lite fat samtidig som du slipper glassperler litt om gangen på fatet. La elevene studere hva som skjer når det størkner og be dem beskrive resultatet.
 • Snakk med elevene om at «mineralene» grupperer seg tilfeldig, og at noen prikker blir store og noen små.

Foto: Anne Cathrine Hammerborg Foto: Anne Cathrine Hammerborg

 • Veiled elevene i en diskusjon: Hvordan ligner denne modellen på det som skjer i virkeligheten når de prikkete steinene dannes? Hva skal stearinen forestille? [Flytende magma.] 
  Spør: Hva skal perlene forestille? [Mineraler.] Spør elevene om noen vil prøve å forklare det de har sett: [At magmaen er flytende under jordskorpa når den er varm, og størkner når den blir kaldere idet magmaen presses oppover i jordskorpa og eventuelt helt ut. Mineralene slutter å vokse når magmaen har størknet – da sitter de fast i steinen og blir en prikkete bergart.]
 • Spør elevene: Vet dere om andre ting som har flytende form når det varmes opp og får fast form når det kjøles ned? [Vann/is, sjokolade, smeltet smør, stearin, ...]

Materialer og utstyr

 • et telys
 • et lite tefat
 • fyrstikker
 • noen små glassperler (gjerne i litt forskjellige størrelser og farger)
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • lava
  magma/steinsmelte (flytende stein) som kommer opp til overflaten fra vulkaner
 • magma
  smeltet stein (steinsmelte) under jordskorpen som er flytende ("magma" er gresk og betyr grøt eller deig)
 • magmatiske bergarter
  prikkete steiner
 • mineraler
  prikker eller striper i steiner

Forskerspirebegrep

 • modell
  ligner på en virkelig ting, men er enklere enn tingen den skal forestille
 • observere
  å bruke sansene til å få informasjon om noe
 • sammenligne
  å se etter likheter og forskjeller mellom to eller flere ting