Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Hvor
 • Ute
Passer for
 • ungdomstrinn 8-10

Klatrestativ – fritt fall

I et klatrestativ kan du studere forskjellige sider av fritt fall. Du kan klatre høyt opp og slippe ned forskjellige gjenstander. Hvilke faller først ned til bakken? Er det noen sammenheng mellom tyngde, størrelse og hvor fort de faller ned til bakken?

En tung bocciakule og en lett skumgummiball slippes samtidig ned fra toppen av klatrestativet.

En elev klatrer så høyt opp i stativet som mulig. Resten av gruppen står på bakken og observerer. Eleven får slippe ulike par av gjenstander og dere sammenligner hvor fort de faller til bakken.  Hva tror du kommer til å skje? Ta med forskjellige gjenstander og test ut. Lag en tabell der dere fører opp de forskjellige gjenstandene og hvor fort de faller til bakken.

 • Slipp samtidig ned to like store baller med ulik tyngde. F.eks. en kule og en skumgummiball. Hvis man bare har én ball, kan man lage en like stor lett ball ved hjelp av sammenkrøllet papir og teip.
 • Gjør forsøket Slipp flaska. Stikk et hull i en tom melkekartong og fyll den med vann. Slipp den fra toppen av klatrestativet og se hva som skjer med vannstrålen mens kartongen faller.
 • Gjør forsøket Trappetrollfallet.
 • Hopp ned med et trappetroll i hånden. Hvis du på forhånd har kalibrert trappetrollet ditt kan du prøve å måle hvor mange g du blir utsatt for i det du lander.
 • Kan du tenke ut andre ting du kan hoppe med eller slippe?
 • Gjør forsøket med muffinsformer.

 

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar (KM768)
   • skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn (KM769)
  • 10. trinn
   • analysere og bruke innsamlede data til å lage forklaringer, drøfte forklaringene i lys av relevant teori og vurdere kvaliteten på egne og andres utforskinger (KM832)

Grunnleggende ferdigheter

 • Å kunne skrive (GF2)

Materialer og utstyr

 • klatrestativ
 • baller, kuler med ulik tyngde
 • gjenstander av forskjellig størrelse