Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Hvor
 • Ute
Passer for
 • barnetrinn 5-7

Kran

Kran

På noen lekeplasser er det en løftekran, til å løfte sand med. Undersøk hvordan kranen er konstruert og tenk på kraftutvekslingen. Forsøk å løfte opp forskjellige ting og tenk over hvor lett eller tungt det er.

 • Læreplan i naturfag (NAT01-04)

  Kjerneelement

  • Teknologi (KE68)
  • Energi og materie (KE69)

  Kompetansemål

  • 7. trinn
   • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar (KM768)
   • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer (KM775)

Grunnleggende ferdigheter

 • Muntlige ferdigheter (GF1)
 • Å kunne skrive (GF2)

Materialer og utstyr

 • kran