Undervisningsopplegg

Hvor

 • Ute

Passer for

 • barnetrinn 1-2
 • barnetrinn 3-4
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • fysikk 1
 • fysikk 2

Tidsbruk

 • Noen timer, eller gjerne en hel dag alt etter hvor mange aktiviteter du velger å ha med

Fysikk på lekeplassen

En lekeplass er et egnet uterom for å lære fysikk. På lekeplassen oppleves fysikkens grunnleggende lover med hele kroppen.

Aktivitetene Fysikk på lekeplassen kan inngå som en del av hovedområdene Forskerspiren og Fenomener og stoffer i de nye læreplanene. Arbeidsmetodene passer også for utvikling av grunnleggende ferdigheter.

Mange av aktivitetene kan utføres av selv ganske små barn (barnehage), men lista kan legges så høyt man vil. Aktivitetene inkluderer også mer omfattende målearbeid og analysearbeid tilpasset elever i ungdoms- og videregående skole.

Et lekestativ.

I disse aktivitetene, enda så enkle de er, finnes det massevis av fysikk. Når elevene har forstått huskens bevegelser, har du ikke bare lagt et godt fundament for forståelsen av Newtons lover, men også for andre områder innen fysikken.

Start aktivitetene med tankeeksperimenter. Ta utgangspunkt i bildene eller enda bedre, ta dine egne bilder og la elevene lage sine egne hypoteser om hva som skjer. Tenk på at en hypotese er en gjetning basert på forskjellige erfaringer. Det er tillatt å stille feil hypoteser – det er kanskje da vi lærer mest!

Det er laget aktiviteter til følgende lekeapparater:

 • Sklie
 • Husker
 • Trampoline
 • Klatrestativ
 • Kran

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 2. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet
 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
 • Etter 7. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser
 • Etter 10. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjøre rede for begrepene fart og akselerasjon, måle størrelsene med enkle hjelpemidler og gi eksempler på hvordan kraft er knyttet til akselerasjon
   • gjøre forsøk og enkle beregninger med arbeid, energi og effekt

Tema

Nettressurser