Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Tidsbruk

  • 15 min

Flettnerrull – roterende «flyvinge»

Send rullen av sted med et kraftig rykk. Klarer du å sende den i en krum bane?

 

Utstyret

Klipp til to sirkelrunde kartong­biter og lim dem fast på en papprull, så du får en «flettner­rull» omtrent som den på bildene. Bendelbandet skal vikles fast nøyaktig rundt midten av rullen, og så må bandet ende i en sløyfe som vi stikker staven inn i.

Legg rullen på boka og vi er ferdig til å sende rullen av sted med et kraftig, vannrett rykk forover. Etter noen mislykte forsøk får du nok skikkelig fart på rullen. Det merkelige er at den hever seg i en bue opp mot taket før den mister farta og faller ned igjen.

 

Send rullen av sted med et kraftig rykk

Faglig forklaring

I bildet ser du at bendel­ban­det er viklet sånn at når rullen er i fart, går under­sida av den forover, mens oversida går bakover. Rotasjonen trekker med seg noe luft på en slik måte at lufttrykket blir lite på oversida av rullen, og litt større på undersida. Dette større lufttrykket klemmer rullen oppover.

Kommentarer/praktiske tips

Det går an å skyte mål ved hjørnespark, fordi man gir ballen en slik skru at ballen går i krum bane og ender i mål. Det er det samme fenomenet vi ser her. I 1920-åra fikk tyskeren Flettner bygd et skip med to store loddrette sylindrer som man kunne holde i gang med en liten motor. Når de roterte den rette veien og det blåste vind på tvers, gikk skipet forover. Flettnerskipet seilte faktisk fra Tyskland til Skottland, men siden er det ikke blitt noe mer av det.

Materialer og utstyr

  • Papprull, ca 30 cm, med sirkelski­ver på hver ende
  • 1 m bendelband
  • Bord med bok på
  • Stav
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

  • Bernoullis prinsipp