Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4

Tidsbruk

 • 5-15 min

Puffet ris løftes opp av et glass

Hva skjer med puffet ris i et glass, når du blåser over kanten?

1) Blås ned i glasset. 2) Blås over glasskanten. 3) Blås forsiktig langs nedre kant. Fyll et glass med puffet ris. Det går an med puffede hvete- eller havrenøtter også. Blås ned i glasset, og risen spruter ut. Blås over glasskanten, sånn som du ser på bildet i midten. Risen spruter ut da også. I bildet til høyre har vi bare noen få korn nede i glasset. Vi kan tilpasse blåsingen sånn at riskorna spruter ut eller hopper opp og ned.

Faglig forklaring

Når vi blåser rett inn i glasset, blir det høyere trykk i glasset. Lufttrykket skyver korna ut. Når vi blåser over glasskanten, er forklaringen den samme som i Forgasserprinsippet I. Luftstrømmen forbi glasskanten får det trangt. Der blir lufttrykket mindre, og det vanlige luftrykket nede i glasset skyver riskorna opp og ut. I det siste bildet tilpasser vi luftstrømmen langs den undre kanten av glasset. Det danner seg forskjellige virvler og ulike trykk inne i glasset.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
  • Fenomener og stoffer
   • utforske fenomener knyttet til luft og lyd, beskrive observasjonene og foreslå forklaringer

Materialer og utstyr

 • Glass
 • Puffet ris
 • Kost og feiebrett