Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Vurdering av lyspynten

Her er forslag til hvordan denne aktiviteten kan vurderes. Vi har tatt utgangspunkt i utførelse av loddingen og sikkerhet.

Koblingsskjema

Be elevene tegne et koblingsskjema som viser hvordan de har koblet diodene i lyspynten.

Koblingsskjemaet kan f.eks vurderes ut fra følgende kjennetegn på lav, middels og høy måloppnåelse:

 1. Høyt nivå: Entydig koblingsskjema som viser strømretning og hvor alle elementer er med, korrekt plassert og med riktig anvisning av lederetning. Koblingsskjema er i overenstemmelse med faktisk kobling
 2. Middels nivå: Koblingsskjema hvor alle elementer er med, men ikke tydelig angitt strømretning. Overenstemmelse mellom kobling og elementene i koblingsskjema
 3. Lavt nivå: Ufullstendig koblingsskjema hvor elementer mangler og strømretning ikke er angitt. Ikke samsvar mellom koblingsskjema og kobling.

Utførelse

Her kan dere legge vekt på fin utførelse og sikkerhet.

 • Ryddig. Ikke for lange ledninger mellom komponentene (unngå spagetti) 
 • Avstand mellom loddingene – ikke fare for kortslutning
 • Materielvalg og varmeutvikling. Ikke uisolerte strømførende ledninger mot brennbart materiale (det er så små strømmer her at det er vel i praksis ikke så farlig, men det kan være greit å være oppmerksom på)
 • Loddepunktene ikke bærende. Ledningene må festes slik at stjernen ikke blir hengende etter loddepunktene. Det er de ikke beregnet på.

Her har vi ikke satt opp forslag til nivåinndeling.

Dere kan arbeide videre med elektrisitets- og elektronikkforståelse innen naturfag, men dette trenger ikke være del av vurdering av selve arbeidet med figuren. I naturfag kan elevene vurderes ut fra om de kan:

 • forklare hvorfor man ikke bør bruke mer enn 8 dioder.
 • forklare hvorfor det må lages brudd i ståltråden hvis man lager ståltrådsymbol
 • gi en overordnet forklaring på hvorfor dioden må kobles rett veg og hva skjer hvis man kobler feil
 • eksperimentere med ulikt antall dioder i parallellene – hva skjer og hvorfor 
 • eksperimentere med flere dioder i serie – hva skjer og hvorfor