Hopp til hovedinnhold

Lyspynt: Fagord og uttrykk

Diameter: En rett linje gjennom sentrum i en geometrisk figur. I en sirkel er diameteren den lengste rette linje som kan innskrives.

Likesidet trekant: En trekant hvor alle sider er like lange.

Radius: Avstanden fra sentrum til sirkellinja.

Regulær: En mangekant hvor alle sidene er like lange og alle vinklene er like store.

Sirkellinje: Sirkelperiferien dvs. den jevne, buede sirkellinja.

Skisse: En skisse kan defineres som en synlig idé. Det kan være enkle tegninger eller modeller i ”uhøytidelige” materialer som plastilina og papp. Skissering kan også brukes som en metode til å skape og utvikle ideer.

Symbol: Et symbol er et tegn, form eller merke som det knytter seg en overført betydning til, for eksempel innenfor kunst, religion eller politikk.

Diode: En komponent som leder strøm bare en vei: fra ANODE (langt bein) til KATODE (kort bein) – og den lyser ikke. Dioder brukes blant annet i en elektrisk krets der vi vil gjøre om vekselstrøm til likestrøm (likeretter).

Lysdiode:
En lysdiode (LED: Light Emitting Diode) er en spesiell diode som lyser når det går strøm gjennom den.