Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10

Lag figuren

Nedenfor er eksempler på figurer dere kan bruke som utgangspunkt eller inspirasjon for lyspynten. Utforsk og velg en av figurene. Planlegg og konstuer figuren i papir, papp, ståltråd eller annet valgfritt materiale. Figurene kan dekoreres på ulike måter med for eksempel perler, hull, border, mønster i papir etter eget ønske.

Betlehemsstjernen/Julestjernen

Betlehemsstjernen/Julestjernen er navnet på stjerna som i følge Matteusevangeliet lyste over stallen til Jesusbarnet. I dag tror astronomer at Betlehemsstjernen var en spesiell samstilling mellom planetene Jupiter og Saturn.

Slik lager dere Betlehemsstjernen
Betlehemsstjernen har ingen bestemt antall takker, så her kan dere velge antall takker selv. Opp igjennom historien har kunstnere tegnet og malt Betlehemsstjernen på ulike måter, men ofte med en takk som er lengre enn de andre og som peker ned mot jorden.

Her er en måte å lage takker i papir. Sett sammen så mange takker dere liker til en stjerne.

Her er en måte å lage takker i papir. Bilde: Nordnorsk vitensenter Her er en måte å lage takker i papir. Bilde: Nordnorsk vitensenter Mangetakket stjerne Mangetakket stjerne

Åttetakket stjerne

Åttetakket stjerne er ofte brukt i utsmykninger og ornamenter i muslimske land.

Slik lager dere åttetakket stjerne
Her er eksempel på en åttetakket stjerne: Stjerna er laget av to like store kvadrater som roteres 45˚ i forhold til hverandre. Åttetakkede stjerner egner seg godt til å sette sammen til ulike mønstre. Åttetakkede stjerner kalles oktagram.

Åttetakkete stjerner Åttetakkete stjerner

Davidstjernen

Davidstjernen er en sekstakket stjerne. Formen kalles et heksagram. Heksagrammet er et eldgammelt symbol. Det fantes blant annet i Egypt, Iran, India og Kina og ble brukt både i oldtidens og middelalderens magi og mystikk. Fra 1500-tallet ble den sekstakkete stjernen et alminnelig jødisk symbol kalt Davidstjernen.

Slik lager dere Davidstjernen

Sekstakket stjerne Sekstakket stjerne

Davidstjerna er laget av to like store, likesidete trekanter. Trekantene er rotert 60° i forhold til hverandre. Når de to trekantene overlapper hverandre, dannes det seks mindre likesidete trekanter og en regulær sekskant.

En sekstakket stjerne, i en fritt valgt størrelse, kan dere konstruere ved hjelp av en passer. Passeråpningen, radien i sirkelen, beholdes
etter at sirkelen er tegnet. Denne avstanden avsettes langs sirkellinja og går akkurat seks ganger rundt sirkelen. Bruk en linjal og tegn ei rett linje mellom annet hvert punkt på sirkellinja.

Yin og Yang

Yin og Yang er et gammelt kinesisk symbol som representerer to motsatte krefter som utfyller hverandre. Det kan være jord og himmel, kvinnelig og mannlig, lys og mørke.

Slik lager dere Yin og Yang
Yin-Yang symbolet kan tegnes eller konstrueres enten ved hjelp av passer og linjal. Start med å tegne en sirkel i ønsket størrelse. Marker diameteren og finn midtpunktet mellom sentrum og sirkellinja på begge sider av sirkelens sentrum. Se illustrasjonen under. Vi har nå funnet sentrum til to nye sirkler. Tegn halvsirkelen med passer. Tegn deretter to bittesmå sirkler med samme sentrum som halvsirklene. Disse sirklene har også lik radius. Dere kan også tegne symbolet ved å bruke Geogebra som finnes på geogebra.no. Geogebra er et gratis tegneprogram i matematikk.

Yin-Yang Yin-Yang

Snøkrystaller

Snøkrystaller er alltid sekskantet og består av seks deler. Disse er vanligvis symmetriske. Det finnes ikke to helt like snøkrystaller.

Snøkrystaller. Foto: Wilson Bentley Snøkrystaller. Foto: Wilson Bentley

Slik lager dere snøkrystaller
Nordnorsk vitensenter har laget en fin oppskrift på hvordan dere klipper snøfnugg i papir. Denne oppskriften passer for alle trinn: Slik lager dere snøkrystaller

Dere kan også tegne snøfnugg i Geogebra, som gir mange muligheter til å leke med utforming av snøkrystaller.

Arbeidsgangen til snøkrystallene avbildet nedenfor er følgende:

 1. Bruk vertøy-knappen ”mangekant” i Geogebra og formgi halvdelen av en snøkrystallspiss. Denne er symmetrisk om en vertikal linje. Speil figuren om lengste sidekant eller et linjestykke. Vi har da laget en av snøkrystallens spisser.
 2. Roter denne formen 60 ° om et punkt seks ganger (Verktøyknapp ”Roter objekt om punkt”). Eksperimenter med å rotere om et punkt på spissen og et punkt som ligger utenfor den enkle snøkrystallspissen.
 3. Skjul alle uinteressante punkter og linjer.
 4. Lek med formen ved å dra i et av de markerte punktene.

Snøkrystaller laget med Geogebra. Alle snøkrystallene er her laget ut fra samme mal. Snøkrystaller laget med Geogebra. Alle snøkrystallene er her laget ut fra samme mal.

Baha’i -stjerne

Baha’i -stjerne er en nitakket stjerne som brukes som symbol i religionen Baha’i.

Slik lager dere Baha’i –stjerne
En måte på å tegne en nitakket stjerne ved hjelp av Geogebra. Tegn en regulær nikant ved å bruke verktøy-knappen ”Regulær mangekant”. Nikanten parallellforskyves ved å tegne en vektor mellom to punkter som er lik lengden på sidekanten. Bruk deretter
verktøy-knappen ”Flytt objekt med vektor”. På den nikanten som er  parallellforskjøvet tegnes det en ny vektor. Bruk deretter verktøy-knappen ”Flytt objekt med vektor”. Fortsett med å tegne en ny vektor etter hver parallellforskyving helt til figuren er fullført. Vi får fire ulike nitakkede stjerner og kan velge hvilken av
disse vi ønsker å bruke i det videre arbeidet.

Baha’i -stjerne Baha’i -stjerne

 

Kommentarer/praktiske tips

Elevene trenger en forholdsvis stor flate til å feste lysdiodene og ledningene på. Det er gunstig at formen på lyspynten ikke blir for oppklippet for eksempel at ei stjerne får for lange og smale takker. Den sjutakkede stjerna under til høyre vil i så måte fungere bedre enn stjerna til venstre.

Tykk og smal stjernetakker

Mens dere lager lyspynt og spesielt julestjerner, kan dere samtale med elevene om for eksempel: 

 • Hva er det som får stjernene til å funkle på himmelen? (brytning gjennom atmosfæren og luftbevegelse i atmosfæren)
 • Hva er forskjellen på planeter og stjerner? (stjerner lyser av seg selv, mens planeter bare reflekterer sollys)
 • Ser planeter og stjerner forskjellige ut på himmelen? (Planetene flytter seg på himmelen ”mellom stjernene” slik vi ser dem. Planet betyr vandrer. Noen lyser også sterkere enn stjernene)

Mens dere lager snøkrystaller, kan dere samtale om:

 • Symmetrier og hvor stabile krystallene er, det vil si at de vanskelig endrer form. Hva er det som gir stor stabilitet? (Mange av stjernene lages ved hjelp av trekanter. Trekanter gir stor stabilitet, jfr byggverk.)

Materialer og utstyr

For figur i ståltråd:

 • ståltråd i ulike tykkelser
 • glassperler
 • tang

For laminert figur:

 • utklippet motiv (tegnet eller foto)
 • lim/tape
 • stivt papir/papp
 • lamineringsmaskin
 • kniv til utskjæring (hobbykniv)

Nettressurser

(en.wikipedia.org)
(no.wikipedia.org)
(nordnorsk.vitensenter.no)
(apollon.uio.no)