Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Skisse, modell og maler

Ta utgangspunkt i en idé til pepperkakehus. Tegn skisser eller lag en modell i papp eller stivt papir. Ut fra skissen/modellen kan dere lage maler. Malene legger dere på deigen når hver enkelt del skal skjæres ut i pepperkakedeig. Ved å ta mål av skissen/modellen, kan dere lett forstørre eventuelt forminske byggverket slik at forholdet mellom for eksempel høyde og bredde i modellen beholdes i pepperkakekonstruksjonen.

Modell av byggverk med søyler Foto: Peter Haakonson Modell av byggverk med søyler Foto: Peter Haakonson

Her er et eksempel på framgangsmåte:

Bildet til høyre viser en modell hvor høyde og bredde av fronten er markert med røde linjer. På modellen er bredden 16 cm og høyden er 18 cm. Dere skal forstørre modellen noe slik at byggverket i pepperkakedeig blir litt høyere.

Dobler dere høyden, dvs. multipliserer høyden på modellen med 2, vil dere få et forholdsvis stort byggverk som krever mye pepperkakedeig.

Figur 2: Femkantet gavl Figur 2: Femkantet gavl

Ved å multiplisere høyden med for eksempel 1,5 vil det føre til at høyden øker til 27 cm. Forholdet mellom målene på modellen og pepperkakekonstruksjonen vil da bli 18:27 som igjen kan forkortes slik at målestokken her blir 2:3. Bredden til fronten av pepperkakkonstruksjonen vil da bli 16 cm • 1,5 = 24 cm. Gavlen øverst på taket som er formet som en femkant, vil være 24 cm bred. Andre mål, se figur 3, må også forstørres på samme måte. Dette gjør dere enkelt ved hjelp av en skisse av malen, (slik at dere husker hvor på modelen dere har målt), de målingene dere har gjort på modellen og en kalkulator. Skriv de nye målene dere får på skissen dere har laget, og tegn deretter malene i full størrelse. Her er ruteark et godt hjelpemiddel.

Alle maler må ha riktige mål i forhold til hverandre for å kunne passe sammen. Her er det viktig å være nøyaktig. Det blir da mye enklere å sette sammen alle delene. For at taket skal kunne ”hvile” på veggene er det gunstig at taket stikker litt utenfor veggene når taket limes på til slutt. Tenk på det når dere lager maler til taket. Hvor mye taket skal stikke utenfor veggene, bestemmer dere selv.

Gavlen øverst på taket som er formet som en femkant Gavlen øverst på taket som er formet som en femkant

 

Kommentarer/praktiske tips

I arbeidet med å velge ut hus, utforme modell og lage pepperkakehuset har dere en fin mulighet til å se på ulike arkitektoniske elementer som hus og bygninger består av. Pepperkakehus kan gjerne bestå av mer enn vindu, vegg, dør og tak og for ikke glemme pipen som ofte er tilstede. I tilegg kan en arbeide med for eksempel møne, gulv, bindingsverk, karnapp, takskjegg, bærebjelker, søyler, arkitrav med mer.

Materialer og utstyr

Til modell:

  • papir /ruteark til mal og modell
  • tapetkniv/saks 
  • linjal, eventuelt passer
  • lim/tape/maskeringstape 
  • eventuelt knappenåler/binders til sammensetting av flatene/formene