Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 5-7
  • ungdomstrinn 8-10

Lys i pepperkakehuset

Et skikkelig pepperkakehus bør selvsagt ha innlagt elektrisk lys! Det ordner vi med å montere lysdioder med et batteri i huset. Pepperkakehuset må være av det slaget som har åpninger i vinduene; da blir lysdiodene synlige fra utsiden, og det vil lyse i stille grender.

Det beste resultatet får vi med lysdioder i ulike farger, koplet i parallell. Start med to ledninger på 20–30 cm. Fjern isolasjonen på små felter med 4–5 cm mellomrom på ledningene, samt i den ene enden for batteriet. Lodd fast lysdioder mellom de to ledningene som trinn i en stige. Spenningen over hver lysdiode blir da 4,5 V, som er mer enn den verdien som de er ment for. De lyser sterkt, men det pleier å gå bra! Husk at den korte foten på alle lysdiodene må koples til samme ledning! Denne ledningen må koples til den negative polen på batteriet.

Ledningene loddes fast eller festes godt til hver sin binders, som så koples til hver sin batteripol.

Batteriet bør ligge på utsiden av pepperkakehuset, slik at lyset kan slås av og på. Ledningene med lys går under veggen og kveiles rundt på innsiden av huset.

Kopling av lysdioder

Dioder leder strøm i bare en retning. Det er derfor veldig viktig at vi kopler lysdiodene riktig vei i forhold til batteriet. Hvis dere ser nøye på lysdioden, ser dere at det ene beinet er kortere enn det andre. Dette korte beinet representerer katoden, og skal koples til minus på batteriet. På katodesiden er det også en flat kant på plastsokkelen til lysdioden. Denne flate kanten forteller hvor katoden er, selv om dere har kuttet beina til lysdioden!

Lysdioder i ulike farger, koplet i parallell Lysdioder i ulike farger, koplet i parallell Pepperkakehus med lys Pepperkakehus med lys

 

Materialer og utstyr

  • pepperkakehus
  • lysdioder, 6-8 stk er passe
  • isolerte ledninger
  • avbiter
  • ett batteri, 4,5 V
  • loddebolt og loddetinn
  • binders, 2 stk