Hopp til hovedinnhold

Hvilken matematikk kan vi trekke inn i pepperkakeprosessen?

Å lage pepperkakehus kan være en veldig motiverende oppgave for elevene. Og matematikken kan handle om mye mer enn akkurat det som går på måling og veiing.

Elevene kan lage pepperkakehus med ulike innfallsvinkler. De kan lage modell av bygninger de finner på internett, aviser eller blader. Eller de kan ta bilder av bygninger de vil lage. En annen mulighet er å presentere en bygning som alle skal lage.

Elevene kan også få et A5-ark som de skal bygge et selvkomponert hus av. Da må de tegne og klippe ut deler til et hus og lime det sammen. På denne måten blir de bevisst på hvilke geometriske former huset består av. Det viser seg da at noen elever
tegner taket som et parallellogram (pga. perspektiv). Dette oppdager
de når de limer det sammen. Det er viktig å lime (med tape) disse delene sammen for å se om alt stemmer. Det er fort gjort å glemme at taket faktisk bør være bredere enn lengden på veggen. Ttaket må ”hvile” på veggene ellers vil det falle ned og knuse… Stemmer alt, kan delene klippes forsiktig fra hverandre og gjemmes som mønsterdeler til bakedagen. Tips: Det kan være lurt å bruke ruteark på prosessen med å lage modellen. Dataprogrammet Geogebra kan være utmerket til dette arbeidet.

Noen matematikk-ideer å velge fra:

 • Symmetri
 • Halvering og dobling
 • Konstruksjoner med passer
 • Vinkler: Måle vinkler med gradeskive, vinkelsummer, måle riktige vinkler eller beregne vinkler
 • Formgjenkjenning: ulike geometriske figurer og ulike romfigurer
 • Perspektivtegning
 • Overflate, areal, volum, omkrets
 • Enheter -cm, cm2, cm3, omgjøringer av enheter (til virkelighet)
 • Målestokk: Vurdere lengde i forhold til bredde på den ferdige modellen
 • Forholdstall: i oppskrift, nonstop- og seigmennposen
 • Gjennomsnitt: Fordeling av nonstop og seigmenn i forhold til hvor mange som har vært med på huset
 • Brøk: Nonstop og seigmenn – mellom ulike farger
 • Økonomi og budsjett: Kostnader, regneark, lønnsomhet i forhold til å kjøpe ferdige ”plater”
 • Algebra : I forhold til sammenhenger og lineære funksjoner på kg deig i forhold til antall hus eks.

 

Er bakgrunnsstoff for