Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
 • geofag x og 1
 • geofag 2

«Les» en sedimentærlagpakke som om det var en bok

Målet med aktiviteten er å lære å «lese» de sedimentære bergartenes historie.

Læringsmål

 • observere og sortere sedimentære bergarter
 • beskrive dannelsen av sedimentære bergarter
 1. Diskuter hvordan de sedimentære bergarter blir til og hvordan elva sorterer partiklene. Bruk Viten-objektet Sedimentering. 
 2. Gå sammen i grupper på 3-4 elever. Bruk observasjonene fra viten-objektet til å identifisere de sedimentære bergartene.


 3. Diskuter i plenum de ulike gruppenes forslag.


 4. Bruk oversikten over sedimentære bergarter og sjekk om dere har identifisert riktig.


 5. Diskuter resultatene igjen i plenum.


 6. Sorter de sedimentære bergartene i grovheten på kornene.

 7. Test om noen av bergartene bruser i kontakt med fortynnet saltsyre. Forklar hva som skjer. Skriv ned den kjemiske formelen.
 8. Bruk viten-objektet Lagdelte fjell - stein som historieforteller 

 9. Les i steinbøker eller på nettet om sedimentære bergarter.

 10. Studer et geologisk berggrunnskart over nærmiljøet (geotopen). Har dere sedimentære bergarter? 

 11. Diskuter hva resultatene forteller om den lokale geologiske historien. 

Faglig forklaring

Sedimenter som blir transportert av elva sorteres i havet/eller innsjøen. Når sedimentene kittes sammen, blir de sedimentære bergarter. Dersom ulike typer sedimentære bergarter ligger oppå hverandre som en lagpakke, kan det betyr at havnivået har endret seg med tiden. I denne aktiviteten skal elevene bli kjent med de mest vanlige sedimentære bergartene og bli i stand til å lese en sedimentær lagpakke som om det var en bok.

Kalkstein bruser i syre fordi det dannes CO2.

Materialer og utstyr

 • et utvalg sedimentære bergarter 
 • oversiktsark over bergartene
 • fortynnet saltsyre