Stein som historieforteller: Sedimentære bergarter

Animasjoner og interaktive oppgaver knyttet til lagdelte fjell, sedimentering og undersøkelse av geotopen. Her blir det vist hvordan observasjoner kan knyttes til prosesser.

Lagdelte fjell

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i geofag - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Geofag 1
  • Jorda i forandring
   • gjøre rede for dannelsen av sedimenter og sedimentære bergarter
  • Geoforskning
   • gjøre rede for sammenhenger mellom berggrunn, landformer og geologiske ressurser i et valgt område