Hopp til hovedinnhold

Kreative presentasjonsformer

Elevene sitter i grupper og jobber med oppgaven. Snart skal de presentere for hele klassen. Presentasjonen i PowerPoint er snart ferdig, de må bare fordele hvem som skal si hva. Men vent et øyeblikk … PowerPoint-presentasjon!? Det finnes jo så mange andre kreative måter å presentere på!

Rapplåt

«… humler og bier er viktige for verden vår …» rapper elever fra 6. trinn på Bjørlien skole, som har laget en «humlerapp» om bier og humlers betydning for maten vår.

Humlerappen var en del av prosjektet The best place to bee i Den naturlige skolesekken (DNS), der elevene hadde utforsket bier og humler på nært hold og skrevet om dette i teksten til humlerappen.

Å bruke sang, musikk og bilder i framføringer og presentasjoner er et av kompetansemålene i norsk etter 7. trinn under muntlig kommunikasjon. I følge lærerne fikk elevene videreformidlet kunnskapen sin og skapt engasjement både for skolens elever og elevenes foresatte.

Modell av bekk

Elevene på 5. trinn på Skøyen skole har hatt et historisk blikk på hva vassdraget Frognerbekken har blitt brukt til før. I DNS-prosjektet Frognerbekken – hvem er du? Hvordan har du det? ble det fokusert på vannet som ressurs ved at elevene så på historien til Frognerbekken og på dagens situasjon.

Underveis i prosjektet jobbet elevene selv med å finne løsninger på oppdraget. Elevene bygde en modell av vassdraget for å presentere for foreldre og lærere hvordan de hadde løst oppdraget. – Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra engasjerte elever, imponerte foreldre og lærere som har deltatt, sier lærerne.

Modell av celle

I opplegget Cella som system skal elevene blant annet bygge en spiselig modell av ei celle. En modell er en forenklet framstilling, så elevene må ta noen valg om hva de vil vise med cellemodellen. De må få fram sentrale kjennetegn på typen celle de skulle lage modell av.

På 9. trinn på Morellbakken skole valgte lærerne å la elevene filme prosessen med å lage modellen, for å vise utfordringene og valgene de måtte ta underveis.

En elev uttalte: – Vi husker det bedre når vi gjør det. Da kan vi si at det var den gangen vi lagde mitokondrier.

Elevene likte også at oppgava var så fri, slik at de selv kunne velge hvordan de skulle løse den og hva slags produkt de skulle lage.

– Og så ble vi mer kreative, vi måtte finne ut hvordan vi skulle klare å feste ting på kaka.

Kunstutstilling

Elever fra 3. trinn på Kastellet skole og Aktivitetsskolen lagde utstillingen tenk-handle-lek med leker de hadde laget av natur- og gjenbruksmaterialer. Utstillingen var en måte for elevene å presentere det de hadde lært om med bærekraftig utvikling. På natursekken.no/tenk-handle-lek kan du lese mer om utstillingen.

Organbriller

Organbriller viser plasseringen av organene i urinveissystemet. Organbriller viser plasseringen av organene i urinveissystemet. Foto: Majken Korsager Ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus fikk studentene i oppgave å designe og lage en modell som viser utseende og funksjon til et av kroppens organsystemer. En av de mange kreative presentasjonene var organbrillene. Når en person tok på seg brillene, ble både organene i urinveissystemet og plasseringen visualisert på personen.

 

 

 

 

 

 

Opera

Elever ved Eide skole har satt opp en egen miljø-opera for å vise miljø- og naturvernengasjementet sitt. Gå inn på natursekken.no/klimapris for å lese mer om operaen.

Elever ved Eide skole har laget en miljø-opera. Elever ved Eide skole har laget en miljø-opera. Foto: Eldri Scheie

Hvorfor?

Variasjon i presentasjonsformer gir mulighet for at elever kan bruke og utvikle et bredt repertoar av metoder. Elever vil ofte trigges og motiveres av ulike innfallsvinkler. Og gjennom å møte ulike medier får de ferdigheter på ulike arenaer, som IKT eller kunst. Elevene kan også få i oppdrag å tilpasse presentasjonen sin til en bestemt målgruppe, som barnehagebarn eller lokalpolitikere.

I tillegg til å stimulere elevenes kreativitet og engasjement, kan det å gi rom for ulike presentasjonsformer være en unik mulighet til å flette sammen fag både i undervisningen og i vurderingen av elevenes kompetanser. Tverrfaglig undervisning kan gi større muligheter for dybdelæring hos elever fordi de får hjelp til å se og lære om tema fra ulike faglige vinkler og dermed mer helhetlig forståelse av et tema.


Naturfag 1/17 Denne artikkelen er hentet fra Naturfag 1/17. Utgaven har temaet "Kreativitet i naturfag".

Abonnement på Naturfag er gratis, og kan bestilles fra post@naturfagsenteret.no.