Hopp til hovedinnhold

Læringskjede

Dette undervisningsopplegget skal settes i en læringskjede i kunst og håndverk, naturfag og matematikk. En læringskjede kan bestå av både for- og etterarbeid i fagene, men her nevner vi først og fremst hva som kan være aktuelt å ha gjort på forhånd i de tre fagene før undervisningsopplegget skal gjennomføres.

Forarbeid i naturfag: Repeter eller introduser begrepene refleksjon, absorpsjon og transmisjon for elevene.

Etterarbeid i naturfag: Elevene skal anvende begrepene refleksjon, absorpsjon og transmisjon i faglig forklaring av funksjonen til lampeskjermen.

Forarbeid i matematikk: Elevene bør kjenne godt til tredimensjonale figurer. De bør ha klipt opp og brettet ut tredimensjonale former for finne ut hvilke todimensjonale former de er satt sammen av. Elevene bør også ha bygd figurene enten ved hjelp av jovobrikker eller papp. Videre er det viktig at de kan noe om kjennetegn og egenskaper til sylinderen, kuben, ulike rette prismer, kjegla og kula. Disse forkunnskapene vil hjelpe elevene i det praktiske arbeidet.

Forarbeid i kunst og håndverk: La elevene utforske og gjøre seg kjent med ulike materialer og teste ut hvordan disse fungerer med lys. Elevene skal spesielt teste ut hvor gjennomskinnelig materialene er, og hva som skjer med lyskvaliteten når lyset filtreres gjennom de ulike materialene. Eksperimentering med avstander og flere lag med materialer er også viktig. La elevene eksperimentere med materialer og form.