Hopp til hovedinnhold

Bergarter som er herdet jord

Sandstein er sandkorn som har blitt sementert sammen av stoffer som har dannet seg i rommene mellom sandkornene. Løs sand har kommet under høgt trykk nede under tykke lag av sand. Så har sanden blitt herdet og gått over til å bli bergarten sandstein. I sandstein kan vi ofte se den opprinnelige lagdelingen og de enkelte sandpartiklene i sanden. På norsk kaller vi sandstein og andre bergarter som er dannet på denne måten, for avsetningsbergarter. Geologenes faguttrykk er sedimentære bergarter.

På samme måte som sandstein er dannet ved herding av sand, er leirstein dannet av leire. Hver jordart blir til en tilsvarende bergart når jorda kommer under høgt trykk fordi det er avsatt svært tykke lag.

Spor av liv fra tidligere tider - fossiler

I avsetningsbergartene kan vi finne spor etter planter og dyr som levde på den tida jorda ble avsatt. Avtrykk etter organismer kalles fossiler. Dyre- og planteartene har gjennom hele jordhistorien tilpasset seg skiftende forhold og dermed gjennomgått en utvikling. Derfor kan vi bruke funn av fossiler til å finne ut hvor gammel en bergart er. I 1999 ble det funnet fossiler av alger ved Alta i Finnmark som er 1800 millioner år (1,8 milliarder år) gamle. Dette er de eldste livstegn som er funnet i Europa, men i Afrika og Australia er det funnet spor av liv mye tidligere. De første dyrene med harde kroppsdeler er kjent fra 500 - 600 millioner år tilbake. Fossiler eldre enn dette er svært sjelden å finne. En regner med at jorda er 4,5 - 5 milliarder år gammel.

Olje og gass fra organismer i avsetningsbergarter

Avsetningsbergarter dannes hele tida nede i store løsmasser, for eksempel på kontinentalsokkelen utenfor kysten av Norge. Nede i disse avsetningene har rester av planter og dyr blitt omdannet til olje og gass. Oljen og gassen stiger oppover i hulrom og sprekker i de nydanna bergartene. For at det skal bli store mengder olje og gass på et sted, må det finnes tette lag som oljen og gassen samles opp under.