Hopp til hovedinnhold

Bli kjent med noen mineraler

Når du står med hammeren i vegkanten og ser på stein, er det kanskje noen som spør om du leter etter gull?

Gull er et mineral som er svært sjeldent å finne annet enn mikroskopiske mengder av i bergartene. Svovelkis er et mineral med messinggul farge som er mer vanlig å støte på, og som kan få deg til å tro det er gull du har funnet. Glimmer er en type mineraler som spalter i tynne flak. Glimmer er vanlig i bergarter som gneis og granitt. Geologene skiller mellom mørk glimmer, som også kalles biotitt, og lys glimmer, som kalles muskovitt. Noen ganger kan glimmerflakene være sølvglinsende, noe som har gjort at glimmer også kalles kråkesølv.

Hardhetsskalaen for mineraler

Før vi går videre med mineraler, må vi se på hardhetsskalaen. En av måtene vi kan skille mineraler fra hverandre på, er nemlig ved å undersøke deres hardhet. Det fins en egen skala fra 1 til 10 til dette bruk. En geolog som het Moh, satte opp denne skalaen for bestemmelse av mineraler første gang.

Hardhetsskalaen for mineraler

 Hardhet  Mineral  Merknad
 1  Talk  Risses lett med negl
 2  Gips  Risses med negl
 3  Kalkspat  Risses lett med kniv
 4  Flusspat  Risses med kniv
 5  Apatitt  Risses så vidt med kniv
 6  Feltspat  Risser så vidt glass
 7  Kvarts  Risser glass
 8  Topas  
 9  Korund  
 10  Diamant  Risser lett glass

De vanligste lyse mineralene

Feltspat er det mest vanlige mineralet i verden. Det fins mange typer av dette mineralet; de to hovedtypene er alkalifeltspat (blant annet i granitt) og plagioklas (blant annet i gabbro).

Kvarts er også et svært vanlig mineral. Vi finner mye kvarts i de vanlige bergartene gneis og granitt.

Feltspat og kvarts er oftest lyse, noen ganger helt kvite mineraler. Et tredje lyst mineral er kalkspat, som er kalsiumkarbonat. Kalkspat danner bergarten kalkstein. Omdanna kalkstein kalles marmor. Sammenlikning av tre lyse mineraler

 

Hardhetsskalaen for mineraler

 Mineral (engelsk i parentes)  Kløveflater   
 Hardhet 
Merknader
Kalkspat (Calcite) Tre (skjeve vinkler) 3 Bruser i saltsyre
Feltspat (Feldspar) To (rett vinkel) 5 Ofte rødlig
Kvarts (Quartz) Ingen (ujevnt brudd) 7 Ofte grålig

 

Noen mørke mineraler

Amfibol og pyroksen

Disse to svarte eller mørk grønne mineralene likner på hverandre. Hardheten er 5 - 6. De kløver i to retninger.

Olivin og serpentin

Noen steder i landet er disse mineralene viktige. Olivin er oftest grønn, danner ujevnt brudd og har hardhet 6,5-7. Serpentin er rødbrun med liten hardhet på flater som er forvitret ytterst. Serpentin blir til ved omdanning av olivin.