Hopp til hovedinnhold

ABC om berggrunnen

Denne artikkelsamlingen kan hjelpe deg til å kjenne igjen noen bergarter og jordarter i Norge. Her finner du stoff om viktige egenskaper hos de vanligste bergartene og jordartene. Det kan danne bakgrunn for å vurdere vilkårene for plantevekst ut fra innsikt om berggrunn og jord.

Observasjon av bergarter

Berggrunnskart kan være vanskelige å bruke for ikke-geologer, men du vil lettere kunne lese kvartærgeologiske kart etter å ha arbeidet med presentasjonen av de forskjellige jordartene i denne artikkelsamlingen.

Når det gjelder berggrunn, legges det her spesielt stor vekt på hvor lett mineraler og bergarter forvitrer og hvilke plantenæringsstoffer de inneholder. Det kan gi bakgrunn for å forstå hvorfor næringsrike bergarter gir grunnlag for et større biologisk mangfold enn næringsfattige bergarter.