naturfag.no
 • Elevbesvarelser fra biologi 2-eksamen

  Lærere kan nå få tilgang til reelle eksamensbesvarelser med ulike karakterer fra eksamen i biologi 2 våren 2013.
 • Etter- og videreutdanning i geofag

  Er du lærer i geofag på videregående skole eller skal undervise i geofag? 
 • Om Lektor2 på TV2

  Sjå reportasjen frå TV2 om korleis Lektor2-ordninga motiverer i naturfag og matematikk.
 • Klimaspillet

  Våren 2014 (mai og juni) tilbys Klimaspillet til skoler i samarbeid med Klima- og Miljødepartementet og er gratis for skolene. Passer for: Vg1 (Vg2 og Vg3)Antall: 15-35 elever.
 • Temaside om egg

  I desse dagar tenkte vi det kunne passe med nokre egg-aktivitetar. Vi har samla idear på ei eiga temaside. 
 • Energiskolene videreføres i 2014-2016

  Olje- og energidepartementet vil videreføre finansieringen av prosjektet Energiskolene i perioden 2014-2016. Prosjektet skal stimulere interessen for energisektoren blant elever i videregående skole. Energiskolene ledes av Naturfagsenteret.
 • Geofag-OL 2014

  Skoler inviteres nå til å delta i kvalifisering til geofag-OL. Nivået er naturgeografi fra geografi Vg1 og grunnleggende geologi, hydrologi og meteorologi fra geofag 1 Vg2.
 • Idédugnad for realfag

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har møtt realfagsheltar frå heile landet for å få innspel til korleis norske elevar kan bli betre i matematikk og naturfag. 
 • Write a Science Opera

  Write a Science Opera (WASO) er ei vidareutdanning med kreativ tilnærming til både realfag og praktisk-estetiske fag. 
 • Hav og kyst

  Nytt hefte med historier om livet i havet og ved kysten og fortellinger om spesielle arter og naturområder av stor betydning. Heftet kan bestilles gratis i klassesett.
Ekstern RSS

Naturfag i media

Nyhetsoppslag relatert til naturfag i norsk presse.

 • Hva vet vi om geofaglæreren?
  Siden oppstarten i 2007 har geofag blitt et populært realfagstilbud i den videregående skolen. Men hva sier lærerne om geofagundervisningen? Hva slags bakgrunn har geofaglærerne? Blir
 • Elevene må ut i felt!
  Geofagundervisningen i skolen bør veksle mellom arbeid ute i felt og teoretisk kunnskap i klasserommet. For å oppnå et slikt mål tror vi det kan være nyttig å konsentrere undervisningen om
 • Spiselig naturfag i sommerferien på Geitmyra matkultursenter!
  Geitmyra matkultursenter har Sommerskole-kurset "Spiselig naturfag" fire uker i sommerferien. - Elevene lærer om hvilken plass maten har i naturen og hva som skal til for å dyrke mat og
 • FN slår alarm om klodens tilstand
  Det er overveldende bevis for at verdens økosystemer er i endring og at verden på flere områder beveger seg mot en alarmerende tilstand, konkluderer rapporten State of the Environment som
 • Vant Newton-tur
  Blant 33 ungdomsskoleklasser, skilte 9B fra Sortland og 10A fra Andenes seg ut i Newton-konkurranse.
 • Skoleelever fant uvanlig kreps
  I forrige uke var 200 elever fra Sandgotna og Mathopen skoler i Bergen ute i fjæresteinene for å registrere artsmangfoldet i sitt nærmiljø. Den mest overraskende oppdagelsen var et eksemplar
 • Bærekraftig utvikling - noen fremtidige utfordringer
  Indikatorene for bærekraftig utvikling viser et Norge med få akutte problemer, men med utfordringer knyttet til klimagassutslipp, helse- og miljøfarlige stoffer og offentlige finanser. Det er
 • Karbofart: Raske og langsomme karbohydrater
  Hva får man mest energi av å spise? Elevene i 7. trinn ved Hårberg skole har hatt naturfagsundervisning om næringsstoffer - om fett, proteiner og karbohydrater. De har lært om både hurtige
.