Aktuelt

naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.

Temasider

Temasider

... om ulike fagområde og didaktiske innfallsvinklar, med undervisningsopplegg, nettstader, artiklar osv. Ressursoversikten kan du filtrere på trinn.

Forstørrelsesglass 4x3

Finn lærings­ressursar

søkesida finn du læringsressursar ved å kombinere kompetansemål, type og ev. fritekst. Vi har også lister over nettstader, bøker osv.

vgg elev kjemiske endringer ida

Utforskende undervisningsopplegg

Utforsk­ende undervisnings­opplegg for alle barnetrinn.

Elever bygger bro

Valgfagsider

Vi har samlet alle valgfagsidene som er laget av Naturfagsenteret og de andre nasjonale sentrene. 

Brusflaske

Grubleteikningar

Teikningane tek opp synspunkt på naturfaglege problemstillingar frå dagliglivet til diskusjon.

TRESLAG i Norge

TRESLAG i Norge

App frå Skogkurs om dei vanlegaste treslaga våre. Naturfagsenteret var ein av fleire samarbeidspartnarar.
naturfag.no logo

Ti på topp på naturfag.no i 2016 (sånn ca.)

Dette var dei mest brukte ressursane på naturfag.no i 2016.
Morten Dæhlen / Merethe Frøyland 8x5

DEBATT: Realfag er også naturfag

Det er viktig og riktig at matematikk får oppmerksomhet, men realfag er mer enn matematikk.
Kvantefysikk: Einstein 8x5

Nytt Viten-program: Kvantefysikk

Bli med inn i kvantefysikkens forunderlige og fascinerende mikroverden.
Naturfag 2/16

Naturfag 2/16 ute nå

Hovedtema for nyeste Naturfag er samhandling og samspill i skole og barnehage.
.

Naturfag i media

Nyhetsoppslag relatert til naturfag i norsk presse.