Aktuelt

naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.

Temasider

Temasider

... om ulike fagområde og didaktiske innfallsvinklar, med undervisningsopplegg, nettstader, artiklar osv. Ressursoversikten kan du filtrere på trinn.

Forstørrelsesglass 4x3

Finn lærings­ressursar

søkesida finn du læringsressursar ved å kombinere kompetansemål, type og ev. fritekst. Vi har også lister over nettstader, bøker osv.

vgg elev kjemiske endringer ida

Utforskande undervisningsopplegg

Djup læring gjennom utforsking på ulike trinn.

Elever bygger bro

Valgfagsider

Vi har samlet alle valgfagsidene som er laget av Naturfagsenteret og de andre nasjonale sentrene. 

Grunnleggende ferdigheter 8x5

Grunnleggende ferdigheter

Om å lese, skrive og samtale – og bruke regning og digitale verktøy i naturfag.

Grubletegning thumbnail stor

Grubleteikningar

Teikningane tek opp synspunkt på naturfaglege problemstillingar frå dagliglivet til diskusjon.

pulver opp i flammer

Interessevekkere

Korte aktiviteter som kan brukes i oppstarten av et emne for å vekke undring og interesse.

Kjeminettsted_2

Få orden på kjemikaliene

Hvilke stoffer trenger vi egentlig for å drive god undervisning? Og hvordan skal de oppbevares?

Spiss 2013

Publisering av årets SPISS-artikler er i gang (22.05.2017)

Publisering av forskningsartikler i SPISS fra skoleåret 2016/17 er i gang. Foreløpig er det lagt ut ni artikler og ytterligere tre artikler vil bli publisert i nærmeste framtid.

9.4 Kva kan stoppe lydbølger NN

Nye grubleteikningar ( 9.05.2017)

Nå har vi endeleg omsett fleire grubleteikningar! Tema er eigenskapar til materiale, fysiske og kjemiske endringar og lyd.

Naturfag 1/17

Naturfag 1/17 ute nå (24.04.2017)

Kreativitet er temaet for vårutgaven.

Merethe Frøyland / Hilde Færevik 140x140

DEBATT: Riktig diagnose, feil medisin (22.02.2017)

I debatten etter Kristin Skogen Lunds utspill om realfag versus humaniora, er det et viktig poeng som blir oversett av alle: det er for sent å sette inn tiltak på universitetsnivå.

nakhla mars meteoritt sem

Nytt undervisnings­opplegg gir djup læring gjennom utforsking (13.02.2017)

I Cella som system må elevane undersøkje om ein meteoritt kan innehalde spor av liv i verdsrommet.

Nyhetsarkiv

.

Naturfag i media

Nyhetsoppslag relatert til naturfag i norsk presse.

 • Hersleb-elever fant nye insekt-arter
  Et samarbeidsprosjekt mellom Hersleb videregående skole og Naturhistorisk museum har ført til at fire insekter som aldri er registrert i Norge før er oppdaget i Botanisk hage (bildet), av elever
 • Sterk start for pionerstudium
  Vidareutdanningstilbodet «Naturfagdidaktikk for lærarutdannarar» er det fyrste i sitt slag i Noreg. 34 søkjarar på fyrste forsøk reknar instituttet som ein suksess.
 • -Vi fant skummelt mye mikroplast
  Elevene i 1ST-A har vært på tur til Froan for å undersøke hvordan naturen blir påvirket av mennesker. Prøvene de tok viste store mengder mikroplast både i vannet og i fisk og musling.
 • Nytt realfagsprosjekt vekker oppsikt
  Et prosjekt for å lære unge realfag på en ny måte, vekker oppsikt i Utdanningsdirektoratet. Nå kan modellen som Tekna er med å finansiere, bli «eksportert» til andre kommuner.
 • Foreldre er nøkkelen til realfagskompetanse
  Denne våren har utstillingen «Prosjekt Fantasi» vært på plass på Vitensenteret i Trondheim.
 • Realfag gir mersmak på Øya
  Denne uka har Hafslundsøy barneskole hatt realfagsuke med fokus på matte og naturfag. Det har ført til mange ivrige elever.
 • Færre tar realfag på videregående skole
  Færre elever velger realfag på videregående skole. Det viser Realfagsbarometeret - en ny, årlig rapport om matematikk og naturfag i skolen.
 • Skal løfte frem realfagene
  Ved talentsentrene som er opprettet i fire byer, får elevene hjelp til å gå i dybden i realfagene. Målgruppen er elever som presterer høyt, og elever som har potensial for å prestere på høyt nivå.