naturfag.no
 • Klimaendringer kjenner ingen grenser

  Redd Barna har laget undervisningsmateriell om klimaendringer som passer for 5.–9. trinn. Klimarommet gir barn og unge kunnskap om klima og miljø, og engasjerer dem i klimaspørsmål og i sin egen fremtid. 
 • Geologiens dag

  Et landsomfattende arrangement lørdag og søndag 13.–14. september. Se i programmet og finn ut hva som er der du bor! Arrangementet er for det allmenne publikum, deriblant elever og lærere.
 • Ledige plasser på kurs, 5.-7. trinn

  Det er fortsatt noen ledige plasser på etterutdanningskurs i naturfag og norsk – Nøkler til naturfag 5.-7. trinn. Kursene skal styrke både faglig innhold og didaktisk tilnærming i naturfagundervisningen, og er knyttet til hovedområdene forskerspiren og fenomener og stoffer. Grunnleggende ferdigheter er integrert i hele opplegget. 
 • BIO-torsdag

  Hver siste torsdag i måneden, med oppstart 28. august, vil profilerte forskere innen biologi ved UiO fortelle om sin forskning og om det nyeste innen sitt forskningsfelt. 
 • Vitensenteret i Trondheim søker ny direktør

  Vitensenteret i Trondheim søker ny administrerende direktør. Stiftelsen etterlyser en nysgjerrig, leken, inspirerende og kreativ nettverksbygger til å videreutvikle senterets allsidige virksomhet.
 • Skoleelever skal hjelpe språkforskere

  Temaet for årets forskningskampanje er klart. I september kan skoleelever på alle trinn delta i en stor nasjonal forskningsdugnad for kartlegge språk og språkbruk blant unge i Norge.
 • Vinnarane av Årets Nysgjerrigper

  Elevar på 7. trinn ved Hallagerbakken skole i Oslo forska på kva som avgjer kor mykje noko luktar – og vann gull i Årets Nysgjerrigper. Naturfagsenterets Naturfagpris gjekk til  6. og 7. klasse ved Gjerøy skole i Rødøy/Nordland: Kor mange heliumsballongar treng eit barn for å lette?
 • Biomangfolddagen 22. mai

  22. mai er den internasjonale dagen for biologisk mangfald. Dagen blir i år markert ved at skoleelever registrerer svartelistete arter i Norge, i første rekke planter. Miljølære har lagt til rette for observasjon og registrering med den nye aktiviteten Fremmede arter.
 • Elevbesvarelser fra biologi 2-eksamen

  Lærere kan nå få tilgang til reelle eksamensbesvarelser med ulike karakterer fra eksamen i biologi 2 våren 2013.
 • Etter- og videreutdanning i geofag

  Er du lærer i geofag på videregående skole eller skal undervise i geofag? 
Ekstern RSS

Naturfag i media

Nyhetsoppslag relatert til naturfag i norsk presse.

 • Lot seg begeistre på romfartsleir
  Tidligere i august deltok 22 nordiske lærere på Nordic Teachers' Space Camp på Andøya Space Center. Det er 11. gang dette populære tiltaket arrangeres.
 • Inspirerer til realfagsstudier
  Under ONS i Stavanger holdt doktorgradsstipendiat i fysikk Sunniva Rose to foredrag for over 1 000 elever i videregående skole.
 • Besøkte Energiskolene og studenter på ONS
  Statssekretær Kåre Fostervold besøkte torsdag arrangementet "Future Students Days". Dette er en del av konferansen Offshore Northern Seas (ONS) og handler om fremtidens studenter og
 • Kvalifisering til Geofag OL - vinnerne er klare!
  Fire VG-elever har kvalifisert seg til Geofag OL i Santander, Spania.
 • MatNat er på ONS!
  UiO er for første gang representert på den gigantiske olje- og energimessa i Stavanger, ONS.
 • «Museumsskolen» realiserte samarbeidsavtalen
  PÅ JOMFRUTUR: 16-åringene Thea Borgenhov (f.v.) og Kaja Solheim fra Hersleb videregående skole var på sitt første skolebesøk ved Naturhistorisk Museum på Tøyen tirsdag morgen.
 • GEO OL - kvalifisering
  16 elever fra hele landet som har kvalifisert seg har 17-18 august deltatt på treningsleir ved Universitetet i Bergen. På treningsleiren arbeides det med både teori, laboratorie- og feltarbeid godt
 • OL i geofag!
  I tre fulle dager har 16 videregående elever fra hele landet vært ved Institutt for geovitenskap for å lære mer om geofag.
.