Aktuelt

naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.

Temasider

Temasider

... om ulike fagområde og didaktiske innfallsvinklar, med undervisningsopplegg, nettstader, artiklar osv.  Ressursoversikten kan du filtrere på trinn.

Øye i forstørrelsesglass

Finn lærings­ressursar

søkesida finn du læringsressursar ved å kombinere kompetansemål, type og ev. fritekst. Vi har også lister over nettstader, bøker osv.

Kvantefysikk: Einstein 8x5
Nyhet

Nytt Viten-program: Kvantefysikk

Bli med inn i kvantefysikkens forunderlige og fascinerende mikroverden.

Naturfag 2/16
Nyhet

Naturfag 2/16 ute nå

Hovedtema for nyeste Naturfag er samhandling og samspill i skole og barnehage.

DNS-konferansen 2016: Opning ved Merethe Frøyland 8x5
Nyhet

Raud tråd gjennom oppstarten for Den naturlege skulesekken

– Viktig for oss å inspirere og motivere lærarar og skuleleiarar til å vidareføre jobben med å implementere utdanning for berekraftig utvikling på eigen skule, seier prosjektleiar Eldri Scheie.

Naturfagkonferansen 2016, 8x5

Naturfagkonferansen 2016

Naturfagkonferansen 2016 vert torsdag 20. oktober, og vi kjem òg til å ha tilbod fredag 21. for dei som ynskjer det.
Skyer

Miljølæres forskningskampanje 2016: Skyer

Kampanjen passer alle trinn og gjennomføres i løpet av september-oktober.
grubletegning klimaendringer

To nye bolkar med grubleteikningar

Vi har omsett to nye bolkar med grubleteikningar: "Levande organismar og miljøet deira" og "Miljøspørsmål".
Spiss 2013

Nye artikler i Spiss

Vi har startet publiseringen av årets utgave av Spiss, tidsskriftet for og av elever i teknologi og forskningslære. De første artiklene er allerede lagt ut og flere artikler vil komme etter hvert. 
Huden glemmer ikke

Huden glemmer ikke

Hva er UV-stråler og hvordan påvirker sol og solarium kroppen? Kreftforeningen har i samarbeid med Statens strålevern utarbeidet et undervisningsopplegg om UV-stråling og solbeskyttelse, som passer for ungdomsskole og videregående.
.

Naturfag i media

Nyhetsoppslag relatert til naturfag i norsk presse.