Aktuelt

naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.

Temasider

Temasider

... om ulike fagområde og didaktiske innfallsvinklar, med undervisningsopplegg, nettstader, artiklar osv. Ressursoversikten kan du filtrere på trinn.

Forstørrelsesglass 4x3

Finn lærings­ressursar

søkesida finn du læringsressursar ved å kombinere kompetansemål, type og ev. fritekst. Vi har også lister over nettstader, bøker osv.

Utlysning 2015
Nyhet

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken for skoleåret 2016/17

Grunnskoler og videregående skoler, Vg1, og aktører som samarbeider med skoler kan søke om midler fra Den naturlige skolesekken i januar-mars 2017.

Søknadsfrist: 1. mars 2017.

Alle skoler vil få svar innen 15. mai 2017.

Søknadsfrist eksterne: 1. mars 2017.

Morten Dæhlen / Merethe Frøyland 8x5
Nyhet

DEBATT: Realfag er også naturfag

Det er viktig og riktig at matematikk får oppmerksomhet, men realfag er mer enn matematikk.

Kvantefysikk: Einstein 8x5
Nyhet

Nytt Viten-program: Kvantefysikk

Bli med inn i kvantefysikkens forunderlige og fascinerende mikroverden.

Naturfag 2/16

Naturfag 2/16 ute nå

Hovedtema for nyeste Naturfag er samhandling og samspill i skole og barnehage.
DNS-konferansen 2016: Opning ved Merethe Frøyland 8x5

Raud tråd gjennom oppstarten for Den naturlege skulesekken

– Viktig for oss å inspirere og motivere lærarar og skuleleiarar til å vidareføre jobben med å implementere utdanning for berekraftig utvikling på eigen skule, seier prosjektleiar Eldri Scheie.
Naturfagkonferansen 2016, 8x5

Naturfagkonferansen 2016

Naturfagkonferansen 2016 vert torsdag 20. oktober, og vi kjem òg til å ha tilbod fredag 21. for dei som ynskjer det.
Skyer

Miljølæres forskningskampanje 2016: Skyer

Kampanjen passer alle trinn og gjennomføres i løpet av september-oktober.
grubletegning klimaendringer

To nye bolkar med grubleteikningar

Vi har omsett to nye bolkar med grubleteikningar: "Levande organismar og miljøet deira" og "Miljøspørsmål".
.

Naturfag i media

Nyhetsoppslag relatert til naturfag i norsk presse.