Aktuelt

naturfag.no er Naturfagsenterets nettstad for lærarar. Her finn du læringsressursar, undervisningsmetodar og mykje meir.

Temasider

Temasider

... om ulike fagområde og didaktiske innfallsvinklar, med undervisningsopplegg, nettstader, artiklar osv. Ressursoversikten kan du filtrere på trinn.

Forstørrelsesglass 4x3

Finn lærings­ressursar

søkesida finn du læringsressursar ved å kombinere kompetansemål, type og ev. fritekst. Vi har også lister over nettstader, bøker osv.

vgg elev kjemiske endringer ida

Utforskande undervisningsopplegg

Djup læring gjennom utforsking på ulike trinn.

Elever bygger bro

Valgfagsider

Vi har samlet alle valgfagsidene som er laget av Naturfagsenteret og de andre nasjonale sentrene. 

Grunnleggende ferdigheter 8x5

Grunnleggende ferdigheter

Om å lese, skrive og samtale – og bruke regning og digitale verktøy i naturfag.

Grubletegning thumbnail stor

Grubleteikningar

Teikningane tek opp synspunkt på naturfaglege problemstillingar frå dagliglivet til diskusjon.

pulver opp i flammer

Interessevekkere

Korte aktiviteter som kan brukes i oppstarten av et emne for å vekke undring og interesse.

Kjeminettsted_2

Få orden på kjemikaliene

Hvilke stoffer trenger vi egentlig for å drive god undervisning? Og hvordan skal de oppbevares?

Naturfag 1/17

Naturfag 1/17 ute nå (24.04.2017)

Kreativitet er temaet for vårutgaven.

Merethe Frøyland / Hilde Færevik 140x140

DEBATT: Riktig diagnose, feil medisin (22.02.2017)

I debatten etter Kristin Skogen Lunds utspill om realfag versus humaniora, er det et viktig poeng som blir oversett av alle: det er for sent å sette inn tiltak på universitetsnivå.

nakhla mars meteoritt sem

Nytt undervisnings­opplegg gir djup læring gjennom utforsking (13.02.2017)

I Cella som system må elevane undersøkje om ein meteoritt kan innehalde spor av liv i verdsrommet.

TRESLAG i Norge

Treslag i Norge (11.01.2017)

App frå Skogkurs om dei vanlegaste treslaga våre. Naturfagsenteret var ein av fleire samarbeidspartnarar.

naturfag.no logo

Ti på topp på naturfag.no i 2016 (sånn ca.) ( 3.01.2017)

Dette var dei mest brukte ressursane på naturfag.no i 2016.

Nyhetsarkiv

.

Naturfag i media

Nyhetsoppslag relatert til naturfag i norsk presse.