naturfag.no
 • Nye artikler i Spiss

  Vi har startet publiseringen av årets utgave av Spiss, tidsskriftet for og av elever i teknologi og forskningslære. De første artiklene er allerede lagt ut og flere artikler vil komme etter hvert. 
 • Huden glemmer ikke

  Hva er UV-stråler og hvordan påvirker sol og solarium kroppen? Kreftforeningen har i samarbeid med Statens strålevern utarbeidet et undervisningsopplegg om UV-stråling og solbeskyttelse, som passer for ungdomsskole og videregående.
 • Nytt Naturfag!

  Vårens nummer av Naturfag handler om tid. Les om fossiler og bakterier, klokker og aldring!
 • Stadig flere bruker naturfag.no

  naturfag.no tilbyr gratis undervisningsopplegg i naturfag for skoler og barnehager. I 2015 hadde nettstedet en økning i trafikken på hele 15 %.
 • HSNs naturfagkonferanse

  Høgskolen i Sørøst-Norge inviterer til en engasjerende dag med naturfag på timeplanen 6. april.
 • Ressurser for barn i asylmottak

  Skolekassa.no er en nettportal med læringsressurser der barn og unge som bor i asylmottak kan lære norsk, naturfag og andre fag.
 • Ungdomsskoleelever forsker på Arktis

  På Arctic Frontiers-konferansen diskuterer forskere, politikere og økonomer den bærekraftige utviklingen i Arktis. På Arctic Frontiers – Science for Schools får ungdomsskoleelever sjansen til å gjøre akkurat det samme.
 • Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken – utvidet søknadsfrist

  Grunnskoler og videregående skoler, Vg1, og aktører som samarbeider med skoler kan søke om midler til å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling. NY Søknadsfrist for skoler: 18. mars 2016! Søknadsfrist eksterne aktører er fortsatt 1.mars 2016
 • Utlysning av midler for Lektor2

  Ordningen deler ut midler til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet direkte i undervisningen. Søknadsfrist 18. mars.
 • Nye grubleteikningar!

  Vi har omsett ein bolk med nye grubleteikningar som passar for litt eldre elevar. Ni bolkar til kjem etter kvart!
 • Ti på topp på naturfag.no i 2015

  Her er ei oversikt over dei mest brukte ressursane på naturfag.no i 2015. Kor mange av dei har du brukt sjølv?  
 • FNs år for ... belgfrukter!?

  I år er det FNs internasjonale år for belgfrukter, men kva er det? Og kvifor?
.