naturfag.no
 • Vitensenteret i Trondheim søker ny direktør

  Vitensenteret i Trondheim søker ny administrerende direktør. Stiftelsen etterlyser en nysgjerrig, leken, inspirerende og kreativ nettverksbygger til å videreutvikle senterets allsidige virksomhet.
 • Skoleelever skal hjelpe språkforskere

  Temaet for årets forskningskampanje er klart. I september kan skoleelever på alle trinn delta i en stor nasjonal forskningsdugnad for kartlegge språk og språkbruk blant unge i Norge.
 • Vinnarane av Årets Nysgjerrigper

  Elevar på 7. trinn ved Hallagerbakken skole i Oslo forska på kva som avgjer kor mykje noko luktar – og vann gull i Årets Nysgjerrigper. Naturfagsenterets Naturfagpris gjekk til  6. og 7. klasse ved Gjerøy skole i Rødøy/Nordland: Kor mange heliumsballongar treng eit barn for å lette?
 • Biomangfolddagen 22. mai

  22. mai er den internasjonale dagen for biologisk mangfald. Dagen blir i år markert ved at skoleelever registrerer svartelistete arter i Norge, i første rekke planter. Miljølære har lagt til rette for observasjon og registrering med den nye aktiviteten Fremmede arter.
 • Elevbesvarelser fra biologi 2-eksamen

  Lærere kan nå få tilgang til reelle eksamensbesvarelser med ulike karakterer fra eksamen i biologi 2 våren 2013.
 • Etter- og videreutdanning i geofag

  Er du lærer i geofag på videregående skole eller skal undervise i geofag? 
 • Om Lektor2 på TV2

  Sjå reportasjen frå TV2 om korleis Lektor2-ordninga motiverer i naturfag og matematikk.
 • Klimaspillet

  Våren 2014 (mai og juni) tilbys Klimaspillet til skoler i samarbeid med Klima- og Miljødepartementet og er gratis for skolene. Passer for: Vg1 (Vg2 og Vg3)Antall: 15-35 elever.
 • Temaside om egg

  I desse dagar tenkte vi det kunne passe med nokre egg-aktivitetar. Vi har samla idear på ei eiga temaside. 
 • Energiskolene videreføres i 2014-2016

  Olje- og energidepartementet vil videreføre finansieringen av prosjektet Energiskolene i perioden 2014-2016. Prosjektet skal stimulere interessen for energisektoren blant elever i videregående skole. Energiskolene ledes av Naturfagsenteret.
Ekstern RSS

Naturfag i media

Nyhetsoppslag relatert til naturfag i norsk presse.

.