naturfag.no
 • Ressurser for barn i asylmottak

  Skolekassa.no er en nettportal med læringsressurser der barn og unge som bor i asylmottak kan lære norsk, naturfag og andre fag.
 • Ungdomsskoleelever forsker på Arktis

  På Arctic Frontiers-konferansen diskuterer forskere, politikere og økonomer den bærekraftige utviklingen i Arktis. På Arctic Frontiers – Science for Schools får ungdomsskoleelever sjansen til å gjøre akkurat det samme.
 • Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken – utvidet søknadsfrist

  Grunnskoler og videregående skoler, Vg1, og aktører som samarbeider med skoler kan søke om midler til å utvikle og gjennomføre undervisning for bærekraftig utvikling. NY Søknadsfrist for skoler: 18. mars 2016! Søknadsfrist eksterne aktører er fortsatt 1.mars 2016
 • Utlysning av midler for Lektor2

  Ordningen deler ut midler til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet direkte i undervisningen. Søknadsfrist 18. mars.
 • Nye grubleteikningar!

  Vi har omsett ein bolk med nye grubleteikningar som passar for litt eldre elevar. Ni bolkar til kjem etter kvart!
 • Ti på topp på naturfag.no i 2015

  Her er ei oversikt over dei mest brukte ressursane på naturfag.no i 2015. Kor mange av dei har du brukt sjølv?  
 • FNs år for ... belgfrukter!?

  I år er det FNs internasjonale år for belgfrukter, men kva er det? Og kvifor?
 • Utlysning av midler til nye realfagskommuner

  Utdanningsdirektoratet inviterer kommuner som ikke allerede er realfagskommuner til å søke om økonomisk tilskudd for å bli realfagskommune. Søknadsfrist er 15. mars.
 • Merethe Frøyland er ny leder for Naturfagsenteret

  Merethe Frøyland oppholder seg i mange rom og har ambisjoner om å utvide læringsrommet i naturfagene.
 • Klimafilm med støttespråk

  Klimafilm er nå tilgjengeleg med støttespråk. Filmar og oppgåver er tilgjengeleg på engelsk, sorani, kurmanji, arabisk og somali, og oppgåver også på nynorsk. 
 • Klimatoppmøte

  I disse dager er det aktuelt å gjennomføre klimatoppmøte i skolen – et rollespill om klimaforhandlinger. Elevene skal representere et land eller en organisasjon eller være journalist – hvem har de beste argumentene? 
 • Samling for teknologi og forskningslære

  Det blir arrangert nasjonal nettverkssamling for teknologi og forskningslære 21. januar 2016. Frist for påmelding er 4. desember 2015. 
.