Valgfagene på ungdomstrinnet

Valgfagstilbudet i ungdomsskolen består av til sammen 14 læreplaner. Skolene må tilby minst to valgfag. På denne siden har vi samlet alle valgfagsidene som er laget. Valgfagsidene inneholder læringsressurser og praktiske tips som kan være til nytte i planlegging og undervisning av fagene.

Dafniejakten 11 4x3

Forskning i praksis

Elevene skal få erfaring med vitenskapelige metoder og arbeidsmåter.

teknologi oljeplattform lego

Teknologi i praksis

Elevane skal utvikle teknologiske produkt med utgangspunkt i lokale problemstillingar.

Mose og lav 5 8x5

Natur, miljø og friluftsliv

Uteklasserommet er læringsarena.

Biltrafikk 8x5

Trafikk

Elevene skal utvikle kunnskap om trafikk og få praktisk erfaring med forsvarlig atferd i trafikken.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet og helse

Elevene skal få bedre helse og trivsel.

Demokrati i praksis

Demokrati i praksis

I valgfaget demokrati i praksis skal elevene gjennom å bruke skolen og lokalmiljøet få kjennskap til og trening i arbeid med samfunnsspørsmål, meningsdannelse og beslutningsprosesser.

Ekstern læringsressurs
Design og redesign

Design og redesign

Valgfaget design og redesign egner seg godt til tverrfaglig arbeid mellom kunst og håndverk/doudji, naturfag og samfunnsfag.

Ekstern læringsressurs
Innsats for andre

Innsats for andre

Valgfaget innsats for andre gir elevene mulighet til å arbeide på forskjellige arenaer innen ulike samfunnsområder.

Ekstern læringsressurs
Jorda

Internasjonalt samarbeid

Valgfaget internasjonalt samarbeid åpner opp for variasjon i temaer, og gjør det mulig for elevene å praktisere fremmedspråk.
Ekstern læringsressurs
Levande kulturarv

Levande kulturarv

Valgfaget levande kulturarv omfattar mange uttrykk, arbeidsmetodar, tema og fokus knytte til kunst, kultur og tradisjonar.

Ekstern læringsressurs
Skoleavis

Medier og informasjon

Valgfaget medier og informasjon kan bidra til at elevene får erfaring med og innsikt i hvordan de aktivt kan ta i bruk informasjonsteknologi i hverdagen.

Ekstern læringsressurs
Produksjon av varer og tjenester

Produksjon av varer og tenester

Valgfaget produksjon og tjenester skal medvirke til å utvikle kreativitet og skaperglede ved å stimulere interessene til elevene og styrke deres selvtillit og motivasjon for å lære.

Ekstern læringsressurs
Reiseliv

Reiseliv

I valfaget reiseliv skal elevane trene seg i å bearbeide og på ulike måtar presentere innhenta informasjon.

Ekstern læringsressurs
Sal og scene

Sal og scene

I valgfaget sal og scene kan det være gode muligheter til å trekke inn samarbeid med andre fag, også andre valgfag.

Ekstern læringsressurs