Utforskende undervisning

Hva er utforskende undervisning? Det handler om å få elevene til å undre seg, reflektere, sette ord på egne tanker, lese for å finne svar og gjøre praktiske undersøkelser. 

Under finner du utforskende undervisningsopplegg for ulike trinn. Oppleggene er basert på Forskerføttermodellen, der utforskende naturfagsaktiviteter kombineres med grunnleggende ferdigheter. Undervisningsoppleggene som er merket med KREVER PASSORD, er passordbelagt på grunn av rettighetsavtalen vi har med Seeds of Science/Roots of Reading. For å få tilgang til disse enhetene, må lærere gå på kurs (se venstre marg).

Dinosaur

Dinosaurer og geologisk tid, 3.–4. trinn

HOVEDOMRÅDE: Mangfold i naturen, forskerspiren

Konglomerat lag-på-lag stein

Prikker, striper og lag på lag, 1.–4. trinn

HOVEDOMRÅDE: Fenomener og stoffer, forskerspiren

utforsking av lys transmisjon hånd

Utforsking av lys,1.–4. trinn

HOVEDOMRÅDE: Fenomener og stoffer, teknologi og design, forskerspiren

Lampe colourbox

Lampe som system, 5.–7. trinn

HOVEDOMRÅDE: Fenomener og stoffer, teknologi og design, forskerspiren

systemer i kroppen listebilde

Systemer i kroppen, 1.–4. trinn

HOVEDOMRÅDE: Kropp og helse, forskerspiren 
KREVER PASSORD

utforske blandinger listebilde

Utforske blandinger, 2.–4. trinn

HOVEDOMRÅDE: Fenomener og stoffer, forskerspiren
KREVER PASSORD

jord som leveområde listebilde

Jord som leveområde, 1.–4. trinn

HOVEDOMRÅDE: Mangfold i naturen, forskerspiren
KREVER PASSORD

variasjon og tilpasning listebilde

Variasjon og tilpasning, 5.–7. trinn

HOVEDOMRÅDE: Mangfold i naturen, forskerspiren
KREVER PASSORD

kjemiske endringer listebilde

Kjemiske endringer, 5.–7. trinn

HOVEDOMRÅDE: Fenomener og stoffer, forskerspiren
KREVER PASSORD

gravitasjon og magnetisme listebilde

Gravitasjon og magnetisme, 5.–7. trinn

HOVEDOMRÅDE: Fenomener og stoffer, forskerspiren
KREVER PASSORD

listebilde Modeller i kjemi seeds roots

Modeller i kjemi, 5.–7. trinn

Hovedområde: Fenomener og stoffer, forskerspiren
KREVER PASSORD

Elektrisitet, 5.–7. trinn

Ny undervisningsenhet planlegges ferdig i løpet av våren 2017.

vurderingLK06_1

Læringsstrategier, språk og vurdering

Læringsstrategier med vekt på språk og vurdering er innbakt i lærerveiledningene. Her finner du dem samlet.

                    

 

Kort om Forskerføtter og leserøtter

Forskerføtter og leserøtter er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Naturfagsenteret hvor utforskende naturfagsaktiviteter kombinderes med grunnleggende ferdigheter. Målet er å innhente og videreformidle erfaringer med dette opplegget for å bidra til å forbedre elevers læringsstrategier og læringsutbytte i naturfag over tid. Forskerføtter og leserøtter fokuserer primært på barnetrinnene i grunnskolen. Vi utvikler og tilpasser undervisningsopplegg og etterutdanningskurs for lærere på barnetrinnet, basert på forskning i norske klasserom. 

Undervisningsmodell og læringsressurser

Undervisningsmodellen som Forskerføtter og leserøtter har tatt utgangspunkt i, er inspirert av et prosjekt utviklet ved Lawrence Hall of Science, UC Berkeley i USA, kalt Seeds of Science/Roots of Reading (Barber et al. 2007, Cervetti et al. 2006). Sentralt i det prosjektet står det som blir kalt multimodal undervisning (Do-it, Talk-it, Read-it, Write-it). Det bygger Forskerføtter og leserøtter videre på. Forskerføtter og leserøtter-modellen er i hovedsak bygget opp med systematisk variasjon av utforskende aktiviteter, omsluttet av eksplisitt undervisning.