Utforskende undervisningsopplegg

Utforskende undervisning handler om å få elevene til å undre seg, reflektere, sette ord på egne tanker, lese for å finne svar og gjøre praktiske undersøkelser. Under finner du utforskende undervisningsopplegg for ulike trinn. I oppleggene kombineres utforskende naturfagsaktiviteter med grunnleggende ferdigheter.

nakhla mars meteoritt sem

Cella som system

8.–10. trinn

Lampe colourbox

Lampe som system

5.–7. trinn

utforsking av lys transmisjon hånd

Utforsking av lys

1.–4. trinn

brytar av og på ELEKTRISITET FARGER-12

Elektrisitet

5.–7. trinn
Under utprøving, planlegges ferdig våren 2017.

Vurdering 8x5

Læringsstrategier, språk og vurdering

Samling av læringsstrategier med vekt på språk og vurdering.

FFLR Forskerføtter leserøtter logo uten tekst

Nøkler til naturfag-kurs

For å få tilgang til de passordbelagte enhetene, må lærere gå på kurs.

                    

 

Kort om Forskerføtter og leserøtter

Forskerføtter og leserøtter er et forsknings- og utviklingsprosjekt ved Naturfagsenteret hvor utforskende naturfagsaktiviteter kombinderes med grunnleggende ferdigheter. Målet er å innhente og videreformidle erfaringer med dette opplegget for å bidra til å forbedre elevers læringsstrategier og læringsutbytte i naturfag over tid. Forskerføtter og leserøtter fokuserer primært på barnetrinnene i grunnskolen. Vi utvikler og tilpasser undervisningsopplegg og etterutdanningskurs for lærere på barnetrinnet, basert på forskning i norske klasserom. 

Undervisningsmodell og læringsressurser

Undervisningsmodellen som Forskerføtter og leserøtter har tatt utgangspunkt i, er inspirert av et prosjekt utviklet ved Lawrence Hall of Science, UC Berkeley i USA, kalt Seeds of Science/Roots of Reading (Barber et al. 2007, Cervetti et al. 2006). Sentralt i det prosjektet står det som blir kalt multimodal undervisning (Do-it, Talk-it, Read-it, Write-it). Det bygger Forskerføtter og leserøtter videre på. Forskerføtter og leserøtter-modellen er i hovedsak bygget opp med systematisk variasjon av utforskende aktiviteter, omsluttet av eksplisitt undervisning.