Etter- og videreutdanning i naturfag

På denne siden har vi samlet informasjon for deg som søker etter etter- og videreutdanningskurs.

                    

Kalender for kurs og videreutdanning

Mars 2017

Teknologi og forskningslære modul I Videreutdanning

13. mars—28. april

Videreutdanningskurs 7,5 studiepoeng.

Kjemi på nett 4 Kurs

13. mars—30. april

Teknologi og forskningslære modul III Videreutdanning

16. mars—26. april

Videreutdanningskurs 7,5 studiepoeng.

August 2017

Klimaforskning i polare landskap – Feltsamling på Svalbard Videreutdanning

17.—21. august

September 2017

Geologi i skolen – Feltsamling på Andøya Space Center Videreutdanning

18.—22. september

Oktober 2017

Under polarhimmelen – Feltsamling på Andøya Space Center Videreutdanning

30. oktober— 3. novemberPåmeldingsfrist: 1. mai