Hopp til hovedinnhold
Utstyrsbeskrivelse

Digital lupe

Digital lupe

Med en digital lupe er det mulig å se detaljer av ulike objekter, og ta bilder og film som kan sees på senere. Bruk den på skolen eller på en tur i skogen. Her finner dere tips om teknisk og praktisk bruk, samt en film som viser det samme.

digital lupe

Å ha en digital lupe i skolen åpner opp en verden på mikronivå. Hvordan ser et blad ut når vi forstørrer det opp? Hvordan ser et insektøye ut i en lupe? Er den prikken vi ser på bladet et rusk, et egg eller kanskje en kuleedderkopp?

Noen av elevene har kanskje allerede brukt en håndholdt analog lupe for å se i større forstørrelse. Disse forstørrer mellom 4-12 ganger. En digital lupe som den vi presenterer her, forstørrer opp til 43 ganger, og det gir innsikt i en ny verden. Nederst i denne artikkelen finner dere en film som viser litt om bruken av lupa, og hvor og hvordan dere kan finne insekter og småkryp.

Hvilken lupe?

I denne aktiviteten har vi valgt å bruke TTS Easi-Scope trådløs lupe. Den sender bildene via WiFi til din mobil eller nettbrett. Den koster rundt 1500 kroner (januar 2021), og er en vel verdt investering til skolene. 

Fordeler og ulemper basert på erfaringer fra barnehagen:

Fordeler

  • Enkel å bruke
  • Skarpstilling
  • Bildeknapp
  • Lys
  • Avstandskopp

 Ulemper

  • Krever en del trening å bruke og skarpstille
  • Kan være noen oppkoblingsproblemer 

Forberedelser

Det er lurt å øve seg på å koble opp lupa en del ganger før den brukes sammen med elevene. Test dette både med nettbrett og din egen mobil. I hovedsak bør du velge om du vil planlegge et opplegg hvor dere skal se på bestemte ting, eller om du skal ha den klar til å brukes i spontane situasjoner. La elevene øve på å bruke lupa inne slik at de kan skarpstille og ta bilder. Dette tar vanligvis ikke veldig lang tid.

Ulike former for bruk

Planlagte opplegg

Ved et planlagt opplegg enten ute eller inne anbefaler vi at dere finner frem objekter på forhånd. For de yngste elevene bør dere dele i grupper på maks fire barn og opprette en stasjon hvor lupa og nettbrett står fast under opplegget.

Spontane situasjoner inne

Å ha lupa synlig tilghengelig på avdelingen vil føre til at den blir hyppigere brukt. Da kan dere raskt koble den opp hvis elevene finner noe de vil se nærmere på, eller dere ser at dere kan berike en situasjon med å bruke lupa.

Spontane situasjoner ute

Ha lupa med deg på tur. Ha den i lomma og ha mobilen klar. Hvis elevene finner pinner, blader, mark, insekter eller edderkpper, kan dere raskt koble opp lupa og se på alt det spennende som elevene finner. 

Noen tekniske utfordringer

Når vi på Naturfagsenteret har testet lupa, har den koblet seg fint opp til telefon, men noen ganger har vi hatt problemer med å koble til nettbrett. Hvis dette skjer, velg "glem nettverk" på telefonen/nettbrettet og koble til på nytt.