Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg
Passer for
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7

Vær og værvarsling

I dette undervisningsopplegget skal elevene observere og registrere været i en uke. Videre skal de sammenligne egne observasjoner med værvarsler og værobservasjoner på noen nettsteder og i media.

Elevene bør jobbe i grupper. Alle elever bør ha en værbok, fortrinnsvis digital, der de noterer dagens værvarsler og observasjoner, lagrer satellittbilder og radarbilder og alt annet som skal dokumenteres.

Undervisningsopplegget inkluderer observasjoner av vind og måling av lufttrykk, bruk av måleinstrumenter eller en digital automatisk værstasjon og statistisk behandling av målingene. Medienes værvarsler er også svært relevante værmålinger i dette undervisningsopplegget.

Gunstigste tidspunkt for gjennomføring er høstmånedene når været ofte varierer mye. Vi vil anbefale å gjennomføre undervisningsopplegget i forkant av en aktivitetsdag ute. Det kan være en dag med naturfaglig feltarbeid, en klassetur, en idrettsdag eller leirskoleopphold. På den måten blir værobservasjonene viktige for å kunne planlegge aktivitetsdagen fornuftig.