Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Hvor

  • Inne
  • Ute

Passer for

  • barnetrinn 3-4

Stjernebilder

Stjernene ligger ikke jevnt fordelt utover himmelen. De er i forskjellig avstand fra oss og har forskjellig lysstyrke. Menneskene i ulike kulturer har igjennom alle tider vært opptatt av stjernene og satt navn på ulike mønstre. En gruppe stjerner kan ligne på en vogn, en annen på en drage. Disse mønstrene kaller vi stjernebilder.

Pleiadene - stjernebildet som du finner hvis du følger Orions belte gjennom Tyren. Kalles også de syv søstre, men det er flere enn syv stjerner. Pleiadene - stjernebildet som du finner hvis du følger Orions belte gjennom Tyren. Kalles også de syv søstre, men det er flere enn syv stjerner.

Undervisningsopplegget består av en serie aktiviteter knyttet til stjernehimmelen. Velg selv om dere vil starte med å gå ut å se på stjernehimmelen eller begynne å leke inne med mønstre på stjernebilder.