Forsøk og praktisk arbeid

Passer for

 • barnetrinn 3-4

Stjernebildet Orion

Lag ditt eget stjernebilde og se hvordan ulike kulturer har laget stjernebilder av samme område på stjernehimmelen.

Bildet under er en del av stjernehimmelen i området hvor stjernebildet Orion ligger. Bruk bildet til å se etter mønstre som dannes av stjerner. Kan du se noen figurer eller gjenstander? Lag ditt eget stjernebilde ved å tegn linjer mellom stjernene i mønsteret du oppdager. Hva forestiller stjernebildet ditt?

 

Stjerner i stjernebildet Orion

Mennesker på forskjellige steder i verden har laget ulike stjernebilder av denne delen av stjernehimmelen. Studer og sammenlign de ulike stjernebildene (se vedlegg). Hvilke stjerner går igjen på de forskjellige stjernebildene? Har du brukt de samme stjernene i ditt stjernebilde? Hvorfor er det noen stjerner som går igjen på de ulike stjernebildene?

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
  • Fenomener og stoffer
   • gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon