Undervisningsopplegg

Hvor

 • Inne
 • Ute

Passer for

 • barnetrinn 3-4

Stjernebilder

Stjernene ligger ikke jevnt fordelt utover himmelen. De er i forskjellig avstand fra oss og har forskjellig lysstyrke. Menneskene i ulike kulturer har igjennom alle tider vært opptatt av stjernene og satt navn på ulike mønstre. En gruppe stjerner kan ligne på en vogn, en annen på en drage. Disse mønstrene kaller vi stjernebilder.

Pleiadene - stjernebildet som du finner hvis du følger Orions belte gjennom Tyren. Kalles også de syv søstre, men det er flere enn syv stjerner. Pleiadene - stjernebildet som du finner hvis du følger Orions belte gjennom Tyren. Kalles også de syv søstre, men det er flere enn syv stjerner.

Undervisningsopplegget består av en serie aktiviteter knyttet til stjernehimmelen. Velg selv om dere vil starte med å gå ut å se på stjernehimmelen eller begynne å leke inne med mønstre på stjernebilder.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
  • Fenomener og stoffer
   • gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon
Forsøk og praktisk arbeid

Stjernebildet Orion

Lag ditt eget stjernebilde og se hvordan ulike kulturer har laget stjernebilder av samme område på stjernehimmelen.

Bildet under er en del av stjernehimmelen i området hvor stjernebildet Orion ligger. Bruk bildet til å se etter mønstre som dannes av stjerner. Kan du se noen figurer eller gjenstander? Lag ditt eget stjernebilde ved å tegn linjer mellom stjernene i mønsteret du oppdager. Hva forestiller stjernebildet ditt?

 

Stjerner i stjernebildet Orion

Mennesker på forskjellige steder i verden har laget ulike stjernebilder av denne delen av stjernehimmelen. Studer og sammenlign de ulike stjernebildene (se vedlegg). Hvilke stjerner går igjen på de forskjellige stjernebildene? Har du brukt de samme stjernene i ditt stjernebilde? Hvorfor er det noen stjerner som går igjen på de ulike stjernebildene?

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
  • Fenomener og stoffer
   • gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon
Forsøk og praktisk arbeid

Kikkert med stjernebilde

Lag en enkel kikkert for å lære om stjernebilder.

Kikkert med stjernebilde

 1. Klipp ut mønsteret til stjernebildet du har lyst til å ha i kikkerten.
 2. Lim mønsteret på et stykke aluminiumsfolie og bruk nåla til å stikke hull gjennom papiret og folien.
 3. Ta aluminiumsfolien og mønsteret og fest det over den ene enden av dorullen ved hjelp av en strikk. Mønsteret skal peke ned i dorullen.
 4. Hold kikkerten opp mot lyset og se på stjernebildet.
 5. Lag en stjernebildeprosjektør: Lys med en lommelykt inn i dorullen og pek mot veggen. Lyset i rommet bør være slukket.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon

Materialer og utstyr

 • mønster med stjernebilder (se vedlegg)
 • dorull
 • aluminiumsfolie
 • lim
 • nål eller en binders som er brettet ut
 • saks
 • strikk
 • underlag: f.eks. en papplate
 • eventuelt en lommelykt
Forsøk og praktisk arbeid

Lotto med stjernebilder

Et enkelt spill hvor du skal knytte sammen navn og tegning av ulike stjernebilder.

Slik spiller dere lotto:

Jobb sammen i par og legg alle kortene med baksiden opp. Førstemann snur opp to kort, slik at begge kan se hva som står på dem. Dersom disse to kortene ikke hører sammen, snus de tilbake og det er nestemanns tur. Den som finner to sammenhørende kort, tar vare på dette stikket og får snu to nye kort. Den av de to som sitter igjen med flest stikk har vunnet spillet.

Eksempel på samhørende kort Eksempel på samhørende kort

Kommentarer/praktiske tips

Om lottokortene under vedlegg: Navnene på stjernebilder står på det ene arket og tegningene av stjernebilder står på det andre. Navn og tegning som hører sammen er plassert på samme sted på de to arkene.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon

Stjernehimmelen

Dette er en interaktiv stjernehimmel som viser dyrekretsen, greske og samiske stjernebilder. Dette kan være et nyttig hjelpemiddel for å lære om stjernebilder. Denne ressursen kan brukes til å gjenkjenne stjernebilder, se likheter mellom stjernebilder fra ulike kulturer og den kan være et utgangspunkt for fortellinger om stjernebilder.

Stjernehimmel

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon

Er del av

Forsøk og praktisk arbeid

Lag et stjernehjul

Et stjernehjul (planisfære) er et hjelpemiddel når du skal kjenne igjen stjerner og stjernebilder på himmelen. Stjernehjulet stilles inn etter dato og klokkeslett, og viser hvilke stjerner som er synlige i de ulike himmelretningene.


Stjernehjul

Framgangsmåte

Klipp ut de to hjulene i vedlegget. Klipp ut det grå området på det minste hjulet.

Lim et gjennomsiktig plastark bak det minste hjulet.

Sett en splittbinders igjennom de to hjulene. Splittbindersen skal gå igjennom den svarte prikken på hjulene.

Slik bruker du hjulet

Still inn stjernehjulet etter dato og klokkeslett. Hold det opp mot himmelen og se etter stjernebildene.

Materialer og utstyr

 • liten splittbinders
 • plastark (overheadark)
 • limstift
 • ark for stjernehjul (se vedlegg)
Forsøk og praktisk arbeid

Gå ut og se på stjernehimmelen

Gå ut og se på stjernehimmelen en mørk kveld og bruk noen enkle hjelpemidler for å gjenkjenne stjerner og stjernebilder.

 1. Gå ut og se på stjernene en stjerneklar mørk kveld. Det er først etter 20 minutter at øynene er tilpasset mørket og da kan dere se best.
 2. Prøv å finne noen stjerner og stjernebilder. Ser dere Polarstjernen, Karlsvogna og Orion? Hvilke andre stjernebilder kan dere se?
 3. Oppsummer i fellesskap og hjelp hverandre til å se ulike stjernebilder.

Pleiadene Pleiadene

Kommentarer/praktiske tips

For å identifisere stjerner og stjernebilder er det nyttig å bruke et stjernehjul og veivisere. Under nettressurser vil dere finne slike.

En vanlig kikkert er et veldig godt verktøy for å studere månen. Det er ikke nødvendig å bruke stjernekikkert.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • gjenkjenne og utpeke noen stjernebilder, og gjengi og samtale om myter og sagn knyttet til stjernehimmelen og nordlys i samisk og norsk tradisjon