Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Hvor

  • Inne

Passer for

  • barnetrinn 5-7

Tidsbruk

  • 4-5 timer

Svingende strenger

Det fysiske fenomenet lyd er så viktig i hverdagen vår og er gjenstand for så mye bruk og misbruk at barn bør få kunnskap om det så tidlig som mulig. Det er dessuten et emne som byr på mange morsomme og spennende muligheter i undervisningen, ikke minst for integrering med musikk.

 

Lag en telefon

Målene for undervisningsopplegget er at elevene skal forstå at:

  • lyd oppstår når noe svinger
  • lyd kan være lys eller mørk
  • lyd kan være sterk eller svak
  • lyd kan gå gjennom forskjellige materialer
  • lyd trenger tid
  • mennesker oppfatter lyd når trommehinnen i øret kommer i svingninger


Først og fremst tar aktivitetene sikte på å innarbeide en del ord og utvikle noen av de viktigste begrepene som er knyttet til fenomenet lyd.

Kan utføres i sammenheng med