Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 3-4
  • barnetrinn 5-7
  • biologi 1
Tidsbruk
  • 5-15 min

Test din retningshørsel

Kan det ene øret ditt oppfatte lyd før det andre?

Forsøkspersonen står med traktene for ørene og slangen strukket rett ut på gulvet bak seg. To personer arbeider sammen. Fest traktene i hver ende av plastslangen. Merk av midten på slangen med en tusj. Tegn en skala opp til 20 cm på hver side av midtpunktet. Forsøkspersonen står med traktene for ørene og slangen strukket rett ut på gulvet bak seg. Testeren legger det ene metallstykket på midten av slangen, og slår på det med det andre metallstykket slik at det dannes et klikk. Umiddelbart etterpå flyttes metallstykkene noen centimeter til den ene eller andre siden, og testpersonen lager en ny klikkelyd.

Hvor langt fra midtpunktet må du flytte metallstykkene før forsøkspersonen kan bestemme fra hvilken side klikket kommer fra? Er avstanden forskjellig for de to sidene?

Faglig forklaring

Hjernen beregner lydretningen på bakgrunn av forskjeller i lydens ankomsttid og lydstyrke ved de to ørene. Når lydkilden er nærmere det venstre øret vil lyden komme fram til dette øret litt før det når det høyre. Lydstyrken er også lavere ved det høyre øret.

Materialer og utstyr

  • 2 trakter
  • Plastslange (ca. 7 m)
  • 2 metallstykker (f.eks. strikkepinner)
  • Tusj