Undervisningsopplegg

Passer for

 • barnetrinn 5-7
 • ungdomstrinn 8-10
 • vg1
 • kjemi 1

Tidsbruk

 • To timer

«Lett» og «light» – hva betyr egentlig det?

Noen ting flyter i vann, mens andre synker. I blant er det slik at produkter merket «lett» eller «light» flyter, mens andre slike produkter synker. Hvordan kan dette ha seg? Det er tydelig at «lett»/«light» brukes ulikt i ulike sammenhenger.

Cola light vil normalt flyte opp mens sukkerholdig cola vil synke, mens for majones skjer tilsynelatende det motsatte: lettmajones ("light") synker mens ekte majones flyter opp! Hvordan kan dette ha seg? Foto: Erik Fooladi Cola light vil normalt flyte opp mens sukkerholdig cola vil synke, mens for majones skjer tilsynelatende det motsatte: lettmajones ("light") synker mens ekte majones flyter opp! Hvordan kan dette ha seg? Foto: Erik Fooladi

Mange har kanskje sett det klassiske demonstrasjonsforsøket der vi kan se at en boks med light-brus flyter opp i vann, mens en tilsvarende boks som ikke er light-brus synker. Dette er en artig demonstrasjon i seg selv, men her skal vi vise en utvidelse av dette demonstrasjonsforsøket som kanskje kan bidra til en noe dypere forståelse av noen sentrale begreper. I tillegg foreslår vi et oppfølgende elevforsøk med utforskende preg.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 7. årstrinn
  • Fenomener og stoffer
   • beskrive sentrale egenskaper ved gasser, væsker, faste stoffer og faseoverganger ved hjelp av partikkelmodellen
   • forklare hvordan stoffer er bygd opp, og hvordan stoffer kan omdannes ved å bruke begrepene atomer og molekyler
 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke egenskaper til noen stoffer fra hverdagen og gjøre enkle beregninger knyttet til fortynning av løsninger
 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Forskerspiren
   • planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder

Læreplan i kjemi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

 • Kjemi 1
  • Vannkjemi
   • gjøre rede for vann som løsemiddel for polare og upolare stoffer
   • lage løsninger med ulike konsentrasjoner ved hjelp av innveiing og fortynning