Hopp til hovedinnhold
Undervisningsopplegg

Sårbar fjellnatur i endring

Norsk fjellnatur er i endring. I dette undervisningsopplegget kan elevene dra på tur gjennom klimasonene og se hvordan klimaendringene påvirker livet i fjellet. De kan prøve seg som naturforskere og undersøke naturinngrepene som følger med hyttebygging og vannkraft. De kan også ta en tur til samenes verden, lære om samenes natursyn og se utviklingen fra tradisjonelle til moderne driftsformer. 
 

ugle ugle Bildet viser en gammel samefamilie Bildet viser en gammel samefamilie

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsopplegget består av tre uavhengige aktiviteter:

 

  1. Fjell og klimaendringer

Klimaendringene er i ferd med å endre fjellnorge. Det vil få store konsekvenser for en rekke arter i den alpine sonen. Gjennom en busstur gjennom klimasonene opp til fjellet får elevene gjøre den reisen som artene må foreta når temperaturen stiger. Hvem klarer reisen – og hva skjer med de artene som lever på toppen?

  1. Når mennesket inntar fjellet
    Vannkraft og hyttebygging påvirker mange norske fjellarter. Gjennom forberedelser, arbeid i felt og diskusjon i klassen skal du lære om hva menneskelige inngrep gjør med fjellnaturen. Du får prøve deg som naturforsker, registrere arter og diskutere hvordan vi kan bruke fjellets ressurser på en bærekraftig måte.
  1. Samer og samspill med naturen
    Reindriftssamene har opplevd en rivende utvikling de siste generasjonene. I løpet av noen få tiår har de gått fra tradisjonelle driftsformer til moderne drift med en rekke tekniske hjelpemidler. Hvordan har dette påvirket samenes syn på naturen? Gjennom besøk hos reindriftssamer får
    elevene et glimt inn i en kultur der tradisjonelle og moderne driftsformer lever side om side.

Nøkkelord:

Fjellnatur, klimaendringer, global oppvarming, bærekraftig utvikling, naturinngrep, økosystemer i fjellet, truede arter, samer, urfolk, reindrift