Hopp til hovedinnhold

Utforsking 3: Å kartlegge løsmasser og landformer dannet av is i geotopen

Elevene får i oppdrag å fortelle isens historie i geotopen. Ved hjelp av «geobriller» skal elevene observere og kartlegge spor etter is og vann, og koble disse til geoprosesser. Målet med dette er at elevene skal fortelle isens historie i geotopen og begrunne det ved hjelp av egne observasjoner.