Passer for

 • ungdomstrinn 8-10

Astronauthelse

Hvordan påvirkes kroppen til en astronaut av å være på den internasjonale romstasjonen (ISS)? Hva må astronautene passe på for å holde seg friske på ISS? Disse spørsmålene skal vi prøve å få svar på i dette undervisningsopplegget.

astronauthelse 5

Vektløshet

Hva er det som gjør at astronauter ser ut til å sveve eller være vektløse?

astronauthelse øre

Romsyke og balanseorganet

Mange astronauter opplever såkalt «romsyke» når de blir vektløse. For å forstå hvordan dette skjer, må vi vite litt mer om menneskekroppens nervesystem.

astronauthelse 10 NASA/V.Zelentsov

Muskler og skjelett

En astronaut er utsatt for å tape muskel- og skjelettmasse. Hvordan kan de trene for å bremse tapet?

hjerte

Blodet i kroppen

Hva skjer med sirkulasjonssystemet i vektløs tilstand? 

lærer tenker

Introduksjon

Beskrivelse av undervisningsopplegget.

 

Astronautene Michael Foreman og Randolph Bresnik installerer en kabel på utsiden av den Internasjonale Romstasjonens europeiske del, kalt Columbus. Foto: NASA Astronautene Michael Foreman og Randolph Bresnik installerer en kabel på utsiden av den Internasjonale Romstasjonens europeiske del, kalt Columbus. Foto: NASA

Læreplan i naturfag

 • Etter 10. årstrinn
  • Forskerspiren
   • formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport
   • forklare betydningen av å se etter sammenhenger mellom årsak og virkning og forklare hvorfor argumentering, uenighet og publisering er viktig i naturvitenskapen
  • Kropp og helse
   • beskrive nervesystemet og hormonsystemet og forklare hvordan de styrer prosesser i kroppen
   • forklare hvordan egen livsstil kan påvirke helsen, herunder slanking og spiseforstyrrelser, sammenligne informasjon fra ulike kilder, og diskutere hvordan helseskader kan forebygges
  • Fenomener og stoffer
   • undersøke et emne fra utforskingen av verdensrommet, og sammenstille og presentere informasjon fra ulike kilder

Læreplan i kroppsøving

 • Kompetansemål etter 10. årssteget
  • Trening og livsstil
   • praktisere og forklare grunnleggjande prinsipp for trening
   • forklare samanhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse
   • forklare korleis ulike kroppsideal og ulik rørslekultur påverkar trening, ernæring, livsstil og helse