Hopp til hovedinnhold

Introduksjon

I 13 år (per 2013) har det kontinuerlig bodd mennesker utenfor jordkloden og dens beskyttende atmosfære. Hjemmet deres utenfor jorden er den Internasjonale Romstasjonen (ISS, International Space Station). ISS farer i bane rundt jordkloden med en fart på 27 000 km/t, og astronauter trafikkerer til og fra romstasjonen samtidig. Astronautene kommer fra mange forskjellige land og bor på romstasjonen i månedsvis for å jobbe med vitenskap. Langt hjemmefra svever de rundt i et fartøy som må være en trygg arbeidsplass i et ekstremt og farlig miljø. Forholdene astronautene lever i er veldig annerledes enn omgivelsene vi lever i på jorda. På grunn av de spesielle forholdene i romstasjonen, skjer det mange endringer i kroppene til astronautene. Dette undervisningsopplegget handler om de endringene kroppen opplever på en slik tur.

Opplegget er delt inn i flere deler som er knyttet til kompetansemål med en beskrivelse av hvordan oppleggene bør gjennomføres. Lærerutsagn/-spørsmål er markert med grønn bakgrunn.

Vektløshet er delt opp i Hvordan er livet på den internasjonale romstasjonen? og vektløshet og fritt fall. I den første delen får vi høre om astronauten Luca Parmitano og de andre astronautene på den internasjonale romstasjonen. Vektløshet og fritt fall er en demonstrasjon om hva vektløshet egentlig er.

Romsyke og balanseorganet handler om hvorfor vi blir kvalme. Bàrnàystol-demonstrasjonen viser hvordan balanseorganet vårt fungerer.

I muskler og skjelett handler det om hvordan muskler og skjelett påvirkes av å være i vektløs tilstand. Elevene skal jobbe i grupper for å knytte sammen trening og romopphold. 

I blodet i kroppen bruker vi et forsøk for å se på hvordan blodet fordeler seg i kroppen når mennesker er på jorden og når de går i bane rundt jorden. Forsøket kan utvides med flere vanskelige oppgaver som innebærer enkel regning, og aktiviteter for å lage hypoteser og teste dem videre.