Hopp til hovedinnhold

Bruk av grubletegninger

Lærere og lærerutdannere kan bruke grubletegninger på mange ulike måter i mange ulike situasjoner.

De vanligste grunnene til å bruke dem er for å:

 • gjøre elevenes forestillinger og forståelse mer eksplisitte
 • utfordre og utvikle elevenes forestillinger og forståelse
 • illustrere alternative synspunkter
 • stimulere til argumentasjon og diskusjoner
 • hjelpe elever til å stille sine egne spørsmål
 • ha et utgangspunkt for å starte undersøkelser
 • fremme deltakelse og forsterke motivasjon
 • anvende naturfaglige forklaringer i dagliglivets situasjoner
 • ha et middel for differensiering
 • fremme språkutvikling og forståelse
 • utvide og forsterke aktiviteter
 • oppsummere et emne
 • gi en aktivitet til hjemmearbeid
 • fremme naturfaglige aktiviteter i det offentlige rom

Grubletegningene er laget for å fremme forståelse. De presenterer alternative synspunkter som kanskje ikke har vært framme i diskusjoner tidligere, og de passer både for lærere og for elever. Lærere og studenter synes de er verdifulle for å forsterke og utvikle deres egen naturfagforståelse, ved blant annet å stille spørsmål som de ikke hadde tenkt at de ville vurdere å tenke over. Derfor vil grubletegninger ikke bare avdekke hverdagsforestillinger og usikkerhet som elever har, men de kan bli brukt som et verktøy for å identifisere egne hverdagsforestillinger. Som et ledd i forberedelsene til undervisningen kan lærere bruke grubletegninger til å tenke gjennom sin egen forståelse.

Grubletegning om snømann. Grubletegning om snømann.