Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Hvor
  • Inne
  • Ute
Passer for
  • barnetrinn 5-7

Bruk reingeviret

Lag pynt og lassoring, og test ut en lasso.

Lag ting av geviret

Studer geviret og kommer med forslag til hva det kan brukes til. Lag for eksempel knapper og smykker av reingeviret. Prøv å lage lassoring, men da av tremateriale som er et mye lettere materiale å jobbe med enn reingeviret. Selvlaget lassoring blir sammen med et tau (0,5 mm i diameter) til en lasso man kan bruke under lassokastingen.

Test ut bruk av lasso

Noen holder geviret på hodet og leker rein, mens andre kaster lassoen på geviret for å fange dem. Dere kan også kaste lasso på gevir som er satt fast i på en trebukk eller bare på en stople. Arranger for eksempel en konkurranse og finn ut hvem som får flest treff. Bruk de selvlagde eller innkjøpte lassoer.

Lasso (tau og lassoring) Lasso (tau og lassoring)

 

Materialer og utstyr

  • gevir
  • tremateriale
  • ulike verktøy for å sage, lage hull og pusse
  • gevir
  • lasso med lassoring i plast og bruksanvisning for lassokasting (finnes i lassopakken)