Samenes bruk av geviret

Reingevir blir brukt som materiale både til bruks- og pyntegjenstander.

Et livsviktig bruksredskap er lassoringen (bilde 1) som sammen med et reip/tau (ca. 15–20 m) blir brukt til å fange rein. Lassoringen har to øyne, ett stort og ett lite. Gjennom det lille øyet festes tauet med en stoppknute. Det store hullet er et glideøye som tauet glir gjennom når man kaster ut og trekker sammen løkken. Lassoringen har tradisjonelt blitt laget av reingevir. I en kjøpt lassopakke vil imidlertid ringen være av plast (se utstyr og tidsbruk). Det er en helt spesiell del av geviret som blir brukt til lassoring (bilde 3). Å kaste med lasso må læres i praksis, og det kan ta flere år å bli en god lassokaster (bilde 4). Lasso brukes ofte i reindrifta for å ta fast rein når dyrene er samlet inne i gjerdet eller samlet på fritt beite.

Til pynt er reingevir tradisjonelt brukt til å lage knapper, smykker og andre pynteting, og som en deler av knivskaft, knivslirer og trekopper (guksi) (bildene 5–8).

Læreplan i naturfag

  • Etter 7. årstrinn
    • Mangfold i naturen
      • fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig