Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

  • Inne
  • Ute

Passer for

  • barnetrinn 5-7

Bruk reinskinnet

Test ut reinskinnet som sitteunderlag og akebrett, og kom med forslag til hvilke klær og bruksting en kan lage av det.

Test ut reinskinnet som sitteunderlag og akebrett

  1. Sett dere ute på bakken med og uten reinskinn og prøv å forklar hvorfor det er en temperaturforskjell.
  2. Bruk et tørket reinskinn som akebrett i akebakken. Finn ut hvilken side og hvilken vei skinnet må ligge for å få best fart.

Klær og bruksting

Studer reinskinnet og kom med forslag til hvilke klær og bruksting en kan lage av det. Bruk en papirskisse av reinskinnet (se skisse under), og sett opp forslag til hvilke klær og bruksting en kan lage av de ulike delene. Sammenlign forslagene deres med de deler reindriftssamene tradisjonelt bruker skinnet til.

Skisse over reinskinn med leggskinn. Leggskinnene er tradisjonelt skåret av på tørkede reinskinn. Skisse over reinskinn med leggskinn. Leggskinnene er tradisjonelt skåret av på tørkede reinskinn.

Kommentarer/praktiske tips

Ekskursjoner, for eksempel til museer, kan bidra til å se bruken av materialer av reinskinn og reingevir og vil derfor være et godt supplement i dette undervisningsopplegget.

Materialer og utstyr

  • reinskinn