Forsøk og praktisk arbeid

Hvor

 • Ute

Passer for

 • barnetrinn 3-4

Mål temperatur

Mål temperaturen på forskjellige steder til fast tidspunkt hver dag i en uke.

 1. Velg ut tre forskjellige steder hvor dere skal måle temperatur. Alle stedene skal være utendørs. En av målingene skal være i skyggen, god over bakken og ikke i en krok eller nisje hvor luften står i ro. Lag noen hypoteser for hvor dere tror det er kaldest og varmest. Les deretter av temperaturen på de samme plassene til fast tidspunkt hver dag i en uke.
 2. Oppsummering: Noter hypoteser, temperaturmålinger, tidspunkt og dato for måling i værboka. Stemte hypotesene dere laget? Diskuter årsaken til at temperaturen varierer mellom de ulike stedene og fra dag til dag.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i naturfag

 • Etter 4. årstrinn
  • Forskerspiren
   • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
   • bruke måleinstrumenter, systematisere data, vurdere om resultatene er rimelige, og presentere dem med eller uten digitale hjelpemidler
  • Fenomener og stoffer
   • registrere og beskrive egne observasjoner av vær, måle temperatur og nedbør og framstille resultatene grafisk

Materialer og utstyr

 • termometer

Er del av

Nettressurser

(naturfag.no)
En film fra ressurspakken "i praksis: naturfag på 1.-7. trinn". Filmene skal inspirere til å se større muligheter i faget og tenke nytt rundt egen undervisningspraksis.