Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Lag brosjyre

Be hver gruppe lage en brosjyre for produktet der miljøprofilen kommer tydelig fram. 

Del ut elevarket om å lage en brosjyre og be elevene følge punktene når de lager brosjyra.

Elevene kan også lage sin egen QR-kode til produktet sitt på for eksempel qr.remark.no