Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Hva inneholder hudkremer og hva lover reklamene?

Engasjere og utforske

Finn noen ulike reklamer for hudkremer og legg dem utover flere bord. Elevene skal jobbe parvis. Hvert par velger en reklame de skal studere nærmere.

Elevene utforsker reklamen ved å svare på disse spørsmålene:

 • Hvilken målgruppe er reklamen beregnet å treffe?
 • Hvilke virkemidler brukes i reklamen?
 • Finnes det påstander i reklamen, og kan disse eventuelt etterprøves?
 • Er det begreper i reklamen som dere ikke forstår?

Forklare

Hver gruppe presenterer kort i plenum det de har diskutert. Her kan det være behov for å forklare begreper som er nye for elevene, eller som elevene har en feiloppfatning av.    

Spør elevene: Hva er funksjonen til en hudkrem (ev. hvorfor bruker vi hudkrem)? [tilføre fuktighet og næring, noen skal beskytte mot kulde eller sol] Hvilke egenskaper må en fuktighetskrem ha? [må inneholde noe som gir fuktighet  og næring, ha riktig konsistens slik at den er lett å smøre på huden, trekke lett inn i huden, være holdbar, lukte godt]

Si: For at hudkremer skal ha disse egenskapene må de inneholde:

 • fett (oljer, vaselin eller voks) som beskytter huden og gjør at den holder seg myk og smidig.
 • emulgator som er et hjelpestoff som gjør at vann og olje kan blande seg (kremer som skal beskytte mot kulde må ikke inneholde vann, da kan vanndråpene fryse på huden og gi frostskader).
 • fortykningsmidler som gjør blandingen mer tyktflytende.
 • konserveringsmidler. Det brukes mange ulike typer konserveringsmidler i kosmetikk. Noen av dem gjør at produktet har lengre holdbarhet ved at det motvirker vekst av bakterier og sopp. Noen av konserveringsmidlene som har vært mye brukt i kosmetikk kalles også hormonhermere fordi oppbygningen av stoffene ligner veldig på noen av kroppens hormoner. Hormonhermere kan virke forstyrrende på hormonbalansen i kroppen. 
 • fargestoffer og parfyme.

Spør: Hvordan kan vi finne ut om et kosmetisk produkt inneholder hormonhermere? [lese lista med ingrediensene, se etter miljømerker] Utdypende informasjon du kan gi:

 1. Lese lista med ingrediensene. Alle ingredienser i produktet skal oppgis. Navnet på hormonhermere i kosmetiske produkter: parabener, bisfenol A (BPA), ftalat, PCB, nonyl- og oktylfenoler, tinnorganiske forbindelser (TBT). Mer informasjon om hormonhermere finnes på miljostatus.no.
 1. Produkter som er merket med Svanemerket eller Blomsten tar hensyn til både helse og miljø. De inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser.

Utforske

Del ut en hudkrem til hver gruppe, ev. skriv ut ingredienslista til noen produkter. Be elevene studere lista. Si: Hvis produktet er merket med Svanemerket eller Blomsten, inneholder det ikke hormonhermere. Hvis produktet ikke har noen av disse merkene, se om navnet på noen av hormonhermerne står i innholdsfortegnelsen. Be elevene skrive navnet på produktet i skjemaet, og krysse av for hvilke hormonhermere de ev. inneholder, eller om de er merket med Svanemerket eller Blomsten.

Gi elevene i lekse å finne og registrere produkter som inneholder hormonhermere (hjemme eller i butikker). Miljødirektoratet har en side med informasjon om hormonhermere, hva slags konsekvenser bruk av hormonhermerne kan ha på mennesker, dyr og natur, og hvilke tiltak som er gjort for å begrense bruken av stoffene.

Be elevene ta bilder av produktene og lage to plansjer; én med produkter som ikke inneholder hormonhermere, og én med produkter som inneholder hormonhermere. Heng opp plansjene i klasserommet.

Utvide

Oppsummering og refleksjon. Spør: Hvorfor kan vi si at våre forbruksvalg påvirker miljøet? På hvilken måte kan våre forbruksvalg av kosmetiske produkter påvirke miljøet? Bruk  tenk-par-del der elevene først tenker gjennom hva de mener, før de deler tankene sine med hverandre.

Faglig forklaring

Hormoner

Hormoner er ulike kjemiske stoffer i kroppen som regulerer mange funksjoner hos mennesker og dyr. Hormoner er spesielt viktig under utvikling og vekst. Derfor er fostre og små barn mest følsomme for påvirkning fra hormonforstyrrende stoffer.

Hormonhermende stoffer finnes i produkter som for eksempel kosmetikk og kroppspleieprodukter, plastbeholdere, leker, klær, rengjøringsmidler, maling og elektronikk.

Er hormonhermende stoffer skadelige?

Ikke alle hormonhermere er skadelige, men man mistenker at noen av dem kan føre til misdannelser, utvikling av noen typer kreft, og nedsatt fruktbarhet. Nyere forskning viser også at det kan være en sammenheng mellom påvirkning av hormonforstyrrende stoffer og økte forekomster av atferdsproblemer, allergi, sukkersyke (diabetes) og overvekt.

Er hormonhermere farlige for miljøet?

Vannlevende skapninger påvirkes av hormonhermende stoffer og andre miljøgifter. Både fisk og snegler har fått trøbbel med reproduksjonsevnen etter å ha blitt utsatt for dem.

Hvorfor brukes hormonhermere i kosmetiske produkter?

Noen av hormonhermerne brukes som konserveringsmiddel, og har som oppgave å hindre bakterie- og soppvekst slik at produktet holder seg lenger. Dersom man erstatter parabener med andre mindre utprøvde stoffer kan det medføre nye utfordringer. Kosmetiske produkter som inneholder andre konserveringsmidler er dermed ikke nødvendigvis tryggere. 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • hormon
  kjemisk budbringer som skilles ut direkte i blodbanen. Sammen med nervesystemet styrer hormonene funksjonen til vev og organer i kroppen.
 • hormonhermer
  stoff som ligner på hormon i oppbygning. Det kan forstyrre hormonbalansen i kroppen.
 • parabener
  kjemiske stoffer som brukes som konserveringsmidler i mat, medisiner og kosmetikk. Stoffene hindrer bakterie- og soppvekst.

Nettressurser

(miljodirektoratet.no)
(svanemerket.no)