Undervisningsopplegg

Passer for

 • vg1

Hormonsjekken

I dette opplegget ser elevene på innhold i kosmetiske produkter og hvordan reklame brukes for å påvirke våre forbruksvalg. Kan noen av stoffene ha skadevirkninger ved bruk, og har noen av stoffene negativ virkning på miljøet? Elevene skal utforske innholdet av ulike hudkremer og til slutt lage et eget kosmetisk produkt.  

Hormonsjekken skal bidra til at elevene blir bevisste forbrukerrollen sin, og at de får et innblikk i hvilke muligheter de har til å påvirke i en bærekraftig retning. I opplegget skal elevene:

 • undersøke hva hudpleieprodukter inneholder, og hvilken oppgave noen av stoffene har
 • forstå hva hormonforstyrrende stoffer er, og hva de kan forårsake
 • bli bevisste på virkemidler i reklame for hudpleieprodukter
 • lage et eget kosmetisk produkt med varedeklarasjon og QR-kode

Tidsbruk

  Anbefalt tidsbruk

Hva inneholder hudkremer og hva lover reklamene?

60 minutter

Lag et kosmetisk produkt

60 minutter
TOTALT 120 minutter

 

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

 • Helsefremjande arbeid
  • Helsefremjande arbeid
   • gjere greie for samanhengar mellom helse og livsstil
   • drøfte helse-, livsstils- og kosthaldsinformasjon og reklame i media

Læreplan i naturfag

 • Etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
  • Ernæring og helse
   • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
 • Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram
  • Bærekraftig utvikling
   • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
   • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
  • Ernæring og helse
   • gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon
Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • hormon
  kjemisk budbringer som skilles ut direkte i blodbanen. Sammen med nervesystemet styrer hormonene funksjonen til vev og organer i kroppen.
 • hormonhermer
  stoff som ligner på hormon i oppbygning. Det kan forstyrre hormonbalansen i kroppen.
 • parabener
  kjemiske stoffer som brukes som konserveringsmidler i mat, medisiner og kosmetikk. Stoffene hindrer bakterie- og soppvekst.
Forsøk og praktisk arbeid

Hva inneholder hudkremer og hva lover reklamene?

Engasjere og utforske

Legg ulike reklamer for hudkremer utover flere bord (se lenker i faktaboks eller finn andre). Elevene skal jobbe parvis. Hvert par velger en reklame de skal studere nærmere.

Elevene utforsker reklamen ved å svare på disse spørsmålene:

 • Hvilken målgruppe er reklamen beregnet å treffe?
 • Hvilke virkemidler brukes i reklamen?
 • Finnes det påstander i reklamen, og kan disse eventuelt etterprøves?
 • Er det begreper i reklamen som dere ikke forstår?

Forklare

Hver gruppe presenterer kort i plenum det de har diskutert. Her kan det være behov for å forklare begreper som er nye for elevene, eller som elevene har en feiloppfatning av.    

Spør elevene: Hva er funksjonen til en hudkrem (ev. hvorfor bruker vi hudkrem)? [tilføre fuktighet og næring, noen skal beskytte mot kulde eller sol] Hvilke egenskaper må en fuktighetskrem ha? [må inneholde noe som gir fuktighet  og næring, ha riktig konsistens slik at den er lett å smøre på huden, trekke lett inn i huden, være holdbar, lukte godt]

Si: For at hudkremer skal ha disse egenskapene må de inneholde:

 • fett (oljer, vaselin eller voks) som beskytter huden og gjør at den holder seg myk og smidig.
 • emulgator som er et hjelpestoff som gjør at vann og olje kan blande seg (kremer som skal beskytte mot kulde må ikke inneholde vann, da kan vanndråpene fryse på huden og gi frostskader).
 • fortykningsmidler som gjør blandingen mer tyktflytende.
 • konserveringsmidler. Det brukes mange ulike typer konserveringsmidler i kosmetikk. Noen av dem gjør at produktet har lengre holdbarhet ved at det motvirker vekst av bakterier og sopp. Noen av konserveringsmidlene som har vært mye brukt i kosmetikk kalles også hormonhermere fordi oppbygningen av stoffene ligner veldig på noen av kroppens hormoner. Hormonhermere kan virke forstyrrende på hormonbalansen i kroppen. 
 • fargestoffer og parfyme.

Spør: Hvordan kan vi finne ut om et kosmetisk produkt inneholder hormonhermere? [lese lista med ingrediensene, se etter miljømerker] Utdypende informasjon du kan gi:

 1. Lese lista med ingrediensene. Alle ingredienser i produktet skal oppgis. Navnet på hormonhermere i kosmetiske produkter: parabener, bisfenol A (BPA), ftalat, PCB, nonyl- og oktylfenoler, tinnorganiske forbindelser (TBT). En oversikt finnes på erdetfarlig.no og miljostatus.no.
 1. Produkter som er merket med Svanemerket eller Blomsten tar hensyn til både helse og miljø. De inneholder minst mulig helse- og miljøskadelige stoffer og produseres med minst mulig utslipp av farlige stoffer og klimagasser.

Utforske

Del ut en hudkrem til hver gruppe, ev. skriv ut ingredienslista til noen produkter. Be elevene studere lista. Si: Hvis produktet er merket med Svanemerket eller Blomsten, inneholder det ikke hormonhermere. Hvis produktet ikke har noen av disse merkene, se om navnet på noen av hormonhermerne står i innholdsfortegnelsen. Be elevene skrive navnet på produktet i skjemaet, og krysse av for hvilke hormonhermere de ev. inneholder, eller om de er merket med Svanemerket eller Blomsten.

Vis resultatet av testen av ansiktskremer: www.framtiden.no/gronne-tips/fritid/test-av-ansiktskremer.html.

Gi elevene i lekse å finne og registrere produkter som inneholder hormonhermere (hjemme eller i butikker). Ved hjelp av oversikter som finnes på nettstedet erdetfarlig.no kan vi finne ut hvilke stoffer vi bør unngå.

Be elevene ta bilder av produktene og lage to plansjer; én med produkter som ikke inneholder hormonhermere, og én med produkter som inneholder hormonhermere. Heng opp plansjene i klasserommet.

Utvide

Oppsummering og refleksjon. Spør: Hvorfor kan vi si at våre forbruksvalg påvirker miljøet? På hvilken måte kan våre forbruksvalg av kosmetiske produkter påvirke miljøet? Bruk  tenk-par-del der elevene først tenker gjennom hva de mener, før de deler tankene sine med hverandre.

Faglig forklaring

Hormoner

Hormoner er ulike kjemiske stoffer i kroppen som regulerer mange funksjoner hos mennesker og dyr. Hormoner er spesielt viktig under utvikling og vekst. Derfor er fostre og små barn mest følsomme for påvirkning fra hormonforstyrrende stoffer.

Hormonhermende stoffer finnes i produkter som for eksempel kosmetikk og kroppspleieprodukter, plastbeholdere, leker, klær, rengjøringsmidler, maling og elektronikk.

Er hormonhermende stoffer skadelige?

Ikke alle hormonhermere er skadelige, men man mistenker at noen av dem kan føre til misdannelser, utvikling av noen typer kreft, og nedsatt fruktbarhet. Nyere forskning viser også at det kan være en sammenheng mellom påvirkning av hormonforstyrrende stoffer og økte forekomster av atferdsproblemer, allergi, sukkersyke (diabetes) og overvekt.

Er hormonhermere farlige for miljøet?

Vannlevende skapninger påvirkes av hormonhermende stoffer og andre miljøgifter. Både fisk og snegler har fått trøbbel med reproduksjonsevnen etter å ha blitt utsatt for dem.

Hvorfor brukes hormonhermere i kosmetiske produkter?

Noen av hormonhermerne brukes som konserveringsmiddel, og har som oppgave å hindre bakterie- og soppvekst slik at produktet holder seg lenger. Dersom man erstatter parabener med andre mindre utprøvde stoffer kan det medføre nye utfordringer. Kosmetiske produkter som inneholder andre konserveringsmidler er dermed ikke nødvendigvis tryggere. 

 

Naturfaglig språk

Fagspesifikke begrep

 • hormon
  kjemisk budbringer som skilles ut direkte i blodbanen. Sammen med nervesystemet styrer hormonene funksjonen til vev og organer i kroppen.
 • hormonhermer
  stoff som ligner på hormon i oppbygning. Det kan forstyrre hormonbalansen i kroppen.
 • parabener
  kjemiske stoffer som brukes som konserveringsmidler i mat, medisiner og kosmetikk. Stoffene hindrer bakterie- og soppvekst.

Er del av

Nettressurser

(erdetfarlig.no)
(svanemerket.no)
(miljostatus.no)
(framtiden.no)
Forsøk og praktisk arbeid

Lag et kosmetisk produkt

Hver gruppe skal velge et kosmetisk produkt som de skal lage: hudkrem eller leppepomade. De skal lage varedeklarasjon til sitt produkt og lage navn og logo. Produktet skal ha en tydelig miljøprofil, og derfor ikke inneholde mikroplast eller hormonforstyrrende stoffer. 

Leppepomade_9

Forsøk og praktisk arbeid

Lag brosjyre

Be hver gruppe lage en brosjyre for produktet der miljøprofilen kommer tydelig fram. 

Del ut elevarket om å lage en brosjyre og be elevene følge punktene når de lager brosjyra.

Elevene kan også lage sin egen QR-kode til produktet sitt på for eksempel qr.remark.no