Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid

Fortelle andre om mose og lav

Elevene presenterer fagstoff muntlig og skriftlig for andre elever. 

Læringsmål

  • planlegge en presentasjon for en definert målgruppe
  • presentere fagstoff skriftlig og muntlig for andre
  • planlegge og gjennomføre en løype for andre i skogen
  • bruke skisser til å gjøre andre elever kjent med skogen ved skolen

Det er også et mål at elevene skal bli bedre kjent med hverandre på skolen.

Elevene lager en løype i skogen med poster om moser og lav (se natursti i høyremarg). Artene fordeles på grupper av elever, som lager oppgaver og plakat om «sin art» til resten av skolen. Gruppene står på sin post og forteller om «sin art». Etter at alle elevene har vært gjennom hele løypa, får de stille spørsmål om mose og lav, komme med hypoteser og diskutere svar.

Kommentarer/praktiske tips

Se vedlagt natursti om mose og lav som kan printes ut og lamineres.