Hopp til hovedinnhold
Forsøk og praktisk arbeid
Passer for
  • barnetrinn 5-7

Forskerspirer undersøker mose og lav

Forskerspiren er den røde tråden i dette undervisningsopplegget. Aktivitetene foregår over flere årstider og veksler mellom ulike læringsarenaer.

Læringsmål

  • gjengi navn og beskrive kjennetegn på 11 arter mose og lav
  • beskrive hvilken plass mose og lav har i naturen
  • beskrive hvilken nytte dyrene har av mose og lav
  • beskrive hvilke småkryp som holder til i mose og lav
  • erfare og beskrive mosens egenskap til å holde på fuktighet
  • beskrive bruken av mose og lav før og nå

HØST

Forarbeidet på skolen

Prosjektet starter med å vise eksemplarer og bilder av de ulike artene. Spørsmål som kan stilles er: Hva tror du er grunnene til at det finnes mose og lav i skogen? Hva skjer hvis vi plukker opp all mosen i skogen? Hvem spiser mose og lav? Hva tror du vi kan bruke mose og lav til? Hva tror du skjer med mose og lav når det er vinter?

La elevene lage egne hypoteser og presentere dem i plenum.

La elevene studere og lære navnet på 5 mosearter og 6 lavarter ved å se på bilder (se moseatlas) og/eller innsamlet materiale.

I skogen. I skogen. Foto: Gro Wollebæk

I skogen

Ute skal elevene finne og ta bilder av de artene de har lært om. Ta med noen prøver av mose og lav tilbake til klasserommet for videre undersøkelser. Bestem også et område som dere kan besøke til vinteren. 
Tilbake på skolen

Undring og forskning. Undring og forskning. Foto: Gro Wollebæk

Hva tror dere finnes inni mosen og laven? Rist litt forsiktig på den innsamlede mosen og laven. Legg gjerne et hvitt papir under. Bruk lupe og studer det som faller ut. Er det forskjell på hva vi finner i mose og i lav?

Be elevene lage en hypotese om hvor mye vann de tror det er i torvmose og i kvitrull. Tror du det er like mye vann i begge? Undersøk hvor mye vann torvmose og kvitkrull inneholder (se elevark om aktiviteten).  

 

VINTER

Vinter i skogen. Vinter i skogen. Foto: Gro Wollebæk

Tilbake i skogen på vinterstid

La elevene lage en hypotese om hva de tror har skjedd med mosen og laven under snøen. Har den visnet slik som andre planter?

Let etter de merkede stedene i skogen og se om dere kan finne mose og lav under snøen. Forklar hvordan den ser ut nå.

Etterarbeid på skolen

La elevene arbeide sammen to og to og diskutere hva de tror mose og lav har vært brukt til av mennesker i tidligere tider. Gå sammen med en annen gruppe og presenter for hverandre hva dere har kommet frem til. Studer i plenum innhentet materiale fra naturen.

VÅR

Natursti. Natursti. Foto: Gro Wollebæk

Natursti

La elevene følge postene i naturstien og lære seg det som står på arket (se vedlegg om natursti). Når naturstien er gjennomført, ta med alle postene tilbake til klasserommet og la dem lese gjennom teksten en gang til.

Hva tror du nå "jobben" til mose og lav er?

Kommentarer/praktiske tips

Lærerne bør hente inn mose og lav fra forskjellige steder slik at slitasjen på skogbunnen ikke blir for stor. Sjekk artsdatabanken for rødslistearter av mose og lav.

Vær oppmerksom på at mange naturområder er vernet. I disse områdene er det ikke tillatt å plukke arter!

Materialer og utstyr

Konkrete mose- og lavarter fra skogen
Bøker om mose og lav
Vekt
Iskrembokser
Luper
Laminerte faktaark (se vedlegg)